Abonneer Log in

Alle tags

ongelijkheid

opinie
Waarom bonussen een probleem zijn
De sterke groei in het gebruik van bonussen en prestatieloon in Europa draagt bij tot grotere loonongelijkheid.
Wouter Zwysen
september 2021
tot slot
Niet terug naar 'het normale'
Een pijnlijk momentje: Jan Jambon die zegt dat 'tuinfeesten tot 50 genodigden enkel kunnen meteen professionele cateraar'.
Els Keytsman
juni 2021
Naar een vaccinatiestrategie die niemand achterlaat
We moeten precaire groepen maximaal ondersteunen in hun opname van het vaccinatie-aanbod.
Henk Van Hootegem en David de Vaal
juni 2021
Mensen in armoede geven wél om het milieu
Mensen in armoede zijn voor hun levensonderhoud en hun overleven afhankelijk van het land, van het bos, het water en de natuur.
Pieter Leroy
april 2021
American Capitalism 2.0
De daling van de vakbondsmacht in de VS is de eerste en belangrijkste oorzaak van stagnerende lonen en stijgende inkomensongelijkheid.
Glenn Rayp
februari 2021
Stop het politiek kapitalisme
Na de bankencrisis van 2008 was er een begin van een oplossing. Maar de bal is nooit binnen gekopt.
John Crombez
september 2020
interview
'Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%'
Grote vermogens vormen een publiek gevaar. We moeten terug naar een systeem met minder ongelijkheid.
Paul De Grauwe
september 2020
Wat kan ik weten, wat mag ik hopen, wat moet ik doen?
De coronacrisis is vooral een crisis omdat ze de fouten van het economische systeem blootlegt dat op zich al op weg was naar een eindfase.
Paul Verhaeghe
mei 2020
edito
#BeterNaCorona
Het zou een onvergeeflijke fout zijn om een nieuwe wereld niet op zijn minst te proberen verbeelden.
Wim Vermeersch
mei 2020
De stem van de uitzendwerker
Vooral diegenen met een zwakkere socio-economische positie hebben meer negatieve ervaringen en zijn meer ontevreden over uitzendwerk.
Maarten Hermans en Karolien Lenaerts
april 2020
opinie
Een pleidooi voor meer herverdeling
Soms is een terugkeer naar het verleden al vooruitstrevend genoeg.
Wouter Ryckbosch
februari 2020
Magere middenklasse, magere democratie
Het aandeel van werknemers met een laag of gemiddeld vaardighedenpatroon in de middenklasse daalde met meer dan 20% op tien jaar tijd.
Lars Vande Keybus
januari 2019
opinie
Het sluipend gif van tijdelijk werk
De opmars van tijdelijk werk vergroot de ongelijkheid en creëert een loondruk op de middeninkomens.
Valeria Pulignano
januari 2019
De valse stabiliteit van de middenklasse in België
Behoorde in België halfweg de jaren 1980 nog bijna vier op tien mensen tot de kernmiddenklasse, nu is dat nog maar één op drie.
Matthias Somers
januari 2019
interview
‘Ongelijkheid zorgt voor statusangst’
In ongelijke samenlevingen zien we meer compulsief eten, compulsief drinken, compulsief shoppen en compulsief gokken.
Kate Pickett
juni 2018
Waarom ongelijkheid voor élke partij een strijdpunt moet zijn
Veel mensen beschouwen de strijd tegen ongelijkheid als een ‘links’ thema, maar dat is het niet.
Sacha Dierckx
april 2018
’t Is nog niet in de sacoche
Het zou een eerste stap zijn als de regering-Michel minstens haar eigen wetten zou toepassen.
Sofie De Graeve
april 2018
opinie
Pleidooi voor een progres­sieve vermogens­belasting
Ik moet toegeven dat ook ik tot de economen behoorde die de studie van ongelijkheid niet echt belangrijk vonden. Ten onrechte.
Paul De Grauwe
april 2018
Ongelijk gezond en wel
Mannen van 25 jaar met een diploma hoger onderwijs leven meer dan 18 jaar langer zonder grote gezondheidsproblemen dan mannen van die leeftijd zonder diploma.
Jan De Maeseneer en Annick De Donder
april 2018
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Waarom zijn we met z’n allen gaan geloven dat gelijke kansen zo veel belangrijker zijn dan de klassieke herverdeling en bescherming?
Michel Vandenbroeck
april 2018
Laat de sociale mix in scholen niet los
Vanuit bepaalde politieke hoek wordt het bestaan van onderwijsongelijkheid in twijfel getrokken om bepaalde structurele onderwijsveranderingen tegen te houden.
Mieke Van Houtte
april 2018
Koude woningen, koude overheid
De Vlaamse overheid probeert werk te maken van de strijd tegen energiearmoede, maar in de praktijk zien we Mattheüseffecten en valkuilen.
Jill Coene
april 2018
Is België wel zo’n paradijs van inkomensgelijkheid?
Welkom in België, waar de inkomensongelijkheid laag is, het overheidsbeslag hoog en de buiken rond. Maar is dat wel zo?
Wim Van Lancker
april 2018
Inclusief digitaal is het nieuwe normaal
Iedere overheid, iedere stad die inzet op digitalisering heeft nood aan een e-inclusieambtenaar.
Ilse Mariën
april 2018
opinie
Herverdelen is niet genoeg
Pak de ongelijkheid bij de bron aan en herstel het publiek eigendom in ere.
Dries Goedertier
april 2018
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Mobiliteitsongelijkheid heeft veelal te maken met bereikbaarheid. Lagere inkomens verplaatsen zich minder en trager.
Thomas Vanoutrive en Dirk Lauwers
april 2018
edito
België, land van verborgen kloven
Onze welvaartsstaat schiet, ondanks al haar troeven, nog steeds tekort.
Maaike Vanmeerhaeghe
april 2018
interview
‘Alle markteconomieën eindigen ongelijk en onvrij’
Het is een misvatting om België en Nederland als eilanden te zien in een oceaan van ongelijkheid.
Bas van Bavel
april 2018
edito
De geheime geschiedenis van Monopoly
Wim Vermeersch
januari 2016
edito
Man Age of Machine Age?
Wim Vermeersch
april 2015
Wat kunnen sociaaldemocraten van Piketty leren?
Paul de Beer
juni 2014
De wereld ons dorp, en onze gelijke niet
Tom De Herdt
maart 2014
Meer gelijkheid in het onderwijs
Mark Elchardus
februari 2014
edito
De zo(o)n gaat ook op
Wim Vermeersch
februari 2014
Zijn we gebaat bij een waterpas?
Mark Elchardus
januari 2013