Abonneer Log in

Alle tags

mobiliteit

column
De salariswagen is een verkiezingsthema waard
(column, niet verschenen in het magazine)
Door het systeem van de salariswagen in stand te houden, illustreert de overheid op uitstekende wijze hoe een sociaal rechtvaardige, ecologische mobiliteitstransitie vooral níet moet worden georganiseerd.
Eva Van Eenoo
april 2024
column
De busreiziger betaalt de kost van ruimtelijke verrommeling
(column, niet verschenen in het magazine)
Zou minister Peeters tegen kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van een bushalte en de bus ook durven zeggen dat ze moeten stoppen met ‘klagen en zagen’?
Eva Van Eenoo
februari 2024
Masterplan voor Mobiliteit en Omgeving
Mobiliteit is de belangrijkste bron van broeikasuitstoot én een grote sociale kwestie. We hebben na 2024 één superministerie nodig voor Mobiliteit en Omgeving.
William Todts
januari 2024
column
4 principes van een sociaal rechtvaardige mobiliteitstransitie
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten vermijden om eerst een mobiliteitstransitie in gang zetten en vervolgens, pas in een tweede fase, de mogelijke sociale gevolgen proberen te compenseren.
Eva Van Eenoo
september 2023
Voer een kilometerheffing voor personenwagens in
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een slimme kilometerheffing zomaar als asociale maatregel bestempelen, is veel te kort door de bocht.
Miguel Vertriest
juli 2023
Maak één combiticket voor alle openbaar vervoer
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een verplaatsing van Destelbergen naar Koekelberg? Passeer dan maar drie keer langs een andere kassa. De hoofdpijn begint, de auto wenkt aanlokkelijk.
Naomi Cambien
juli 2023
Ban de SUV in woonkernen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
In afwachting van een Europese Unie die de productie van SUV’s verbiedt of beperkt, kan een lokale overheid SUV-vrije zones creëren in woonkernen.
Eva Van Eenoo
juli 2023
column
Het grote taboe in het mobiliteitsbeleid
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is een schier onmogelijke opdracht om een significante CO2-reductie te bereiken zonder de mobiliteitspatronen van hypermobiele mensen aan te pakken.
Eva Van Eenoo
juni 2023
column
Weg met holle marketingpraatjes over de 'fietsstad'
(column, niet verschenen in het magazine)
Het zou jammer zijn mocht fietsbeleid worden geïnstrumentaliseerd om een beeld van een duurzame, hippe, jonge stad te creëren – aantrekkelijk voor investeerders en toeristen, en handig om vastgoedwaardes op te krikken.
Eva Van Eenoo
februari 2023
Oosterweel, een project van de vorige eeuw
We klikken Vlaanderen vast in een economisch en sociaal ontwikkelingsmodel uit de vorige eeuw.
Wouter Van Dooren
september 2022
tot slot
Loon in euro, niet in auto
Socialisten zouden zich kunnen herinneren dat de arbeidersbeweging ooit een belangrijke strijd heeft gevoerd tegen het verlonen van werknemers in natura.
Dave Sinardet
september 2022
De Lijn is verloren gereden in een versnipperde regio
De overheid heeft decennialang verspreid wonen getolereerd, zelfs gestimuleerd, maar geeft nu de boodschap dat ze er niet langer een bus kan laten rijden.
Marjolein Hantson en Eva Van Eenoo
september 2022
column
Maar we rijden toch elektrisch in 2029?
(column, niet verschenen in het magazine)
In Vlaanderen blijven we inzake klimaatvriendelijke mobiliteit dweilen met de betonkraan open.
Eva Van Eenoo
mei 2022
Stedelijk mobiliteitsbeleid: over pionieren en achterblijven
In tegenstelling tot Barcelona en Edinburgh, is Antwerpen niet de inspirerende voorloper voor mobiliteitstransitie in de regio.
Dirk Lauwers
februari 2022
Naar een duurzame mobiliteit met een factor 8?
Ik ben een beetje verliefd op deze regering. De neuzen staan in de juiste richting. Nu nog de regio's meekrijgen, de zaken concreet maken en het benodigde geld vinden.
Cathy Macharis
november 2020
opinie
De keerzijde van thuiswerken
Thuiswerken is een potentiële boemerang in het gezicht van duurzaam ruimtegebruik.
Eva Van Eenoo
juni 2020
De kracht van stilstand
Van de ‘kracht van verandering’ hebben de al niet verwende tram- en busreizigers niets gemerkt. Tenzij in negatieve zin.
Herman Welter
mei 2019
De strijd om mobiliteit is een strijd om gelijkheid
Mobiliteitsongelijkheid heeft veelal te maken met bereikbaarheid. Lagere inkomens verplaatsen zich minder en trager.
Dirk Lauwers en Thomas Vanoutrive
april 2018
Ontmantel de bedrijfswagenfiscaliteit
Jonathan Lambregs
mei 2017
Naar een nieuwe mobiliteit
Dirk Lauwers
maart 2017
Asfalt en autobrij
Manu Claeys
januari 2017
Basisbereikbaarheid: wat komt er uit de bus?
Thomas Vanoutrive
februari 2016
Een volk met een bedrijfswagen in zijn maag?
William Todts
mei 2012
De obsessie met de kostendekkingsgraad
Pieter Vervinckt en Jan Roegiers
mei 2012
'Verkeer en Mobiliteit': enkele suggesties
Willy Miermans
april 2006
Voor een coherent Europees mobiliteitsbeleid
Saïd El Khadraoui
oktober 2005
Mobiliteit
Daan Schalk
oktober 2002
Gevraagd: een (Vlaams) luchthavenbeleid
Dirk Van Evercooren en Angeline Van Den Rijse
juli 2000
Bedrijven in vervoering?
Dirk Van Evercooren
april 2000
Havenbeleid mist diepgang
Bart Martens
maart 2000
De verkeersknoop ontwarren met fiscale maatregelen
Kris Van der Coelden
maart 2000
Paars-groene mobiliteit
Kris Van der Coelden
februari 2000