Abonneer Log in

Alle tags

economie

edito
Voorbij een biefstuk-wij tegen een soja-zij
De existentiële transitie waar we voor staan, moet voer zijn voor wilde, monumentale politiek. Niet voor grijsgedraaide dooddoeners.
Yelter Bollen
januari 2024
Hoe we kunnen bloeien zonder groei
De groeidwang staat niet in steen gebeiteld. We kunnen onze economie anders en beter vormgeven.
Jonas Van der Slycken
januari 2024
column
Het gevecht om het begrijpen van de oorzaken van de inflatie
(column, niet verschenen in het magazine)
De inflatie verdeelde beleidsmakers en economen in twee kampen: ‘team hardnekkig’ en ‘team tijdelijk’. Door die laatsten als voorbarig dood te verklaren, begingen we een historische vergissing.
Hielke Van Doorslaer
juni 2023
Degrowthers, maak het nu eens concreet!
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Met 'minder minder minder' zal je geen mensen overtuigen. Waar blijft de strategie? Hoe ziet de wereld er uit die we nodig hebben?
Francine Mestrum
juni 2023
We kunnen de klimaatverandering een halt toeroepen!
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
We kunnen ervoor zorgen dat we een klimaatcatastrofe afwenden. In mijn nieuwe boek 'Mens voorbij markt' leg ik uit hoe we de strijd tegen de uitbuiting van mens, dier en planeet kunnen tegenhouden.
Jurgen Masure
maart 2023
column
Waar het circulaire schoentje begint te wringen
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten oppassen met het herleiden van de circulaire economie tot één grote, groene business case.
Greg Van Elsen
januari 2023
Trickle down economics: een hardnekkig dogma
Wat bezielde Liz Truss? Waarom hield ze zo halsstarrig vast aan het ideologisch dogma van trickle down economics?
Mattias Vermeiren
november 2022
column
Vaarwel Trussonomics, welkom terug besparingsorthodoxie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De ondergang van Liz Truss zou wel eens een vergiftigd geschenk voor de progressieve zijde kunnen blijken, als uit het debacle van 'Trussonomics' foute macro-economische lessen worden getrokken.
Hielke Van Doorslaer
oktober 2022
Inflatie als strijdtoneel van de klassenstrijd
Nu massaal investeren in de klimaattransitie toomt de inflatie in en laat het loonaandeel in de economie stijgen.
Bakou Mertens
mei 2022
Exorbitante marktmacht maakt economie ziek
De huidige technologieën hebben exorbitante marktmacht overgedragen aan dominante spelers in alle sectoren, ten nadele van gewone burgers.
Jan Eeckhout
januari 2022
column
Het spook van de inflatie
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom renteverhogingen nefast en contraproductief zijn in de huidige context.
Hielke Van Doorslaer
december 2021
column
De inflatie-haviken zijn slechte raadgevers
(column, niet verschenen in het magazine)
De overdreven en eenzijdige vrees voor een inflatie-opstoot leidde al te vaak tot een premature ontmanteling van de herstelmaatregelen.
Hielke Van Doorslaer
juni 2021
redactie
Wat mensen aanbelangt
Rudolf Boehm pleitte een halve eeuw geleden al voor een andere economie.
Luc Vanneste
april 2021
opinie
Hervorm de economieopleidingen
De diversiteit in het economische denken vindt maar moeilijk een weg naar onze universiteiten.
Brent Bleys
april 2021
redactie
Geen terugkeer naar de jaren 1980
De begrotingssituatie is vandaag fundamenteel anders dan 4 decennia geleden.
Ferdi De Ville
april 2021
redactie
De nieuwe mainstream is links
Paul De Grauwe en het IMF kunnen worden beschouwd als de individuele en institutionele verpersoonlijking van die verschuiving.
Sacha Dierckx
april 2021
interview
'Laten we ons massaal bemoeien met economie'
Openbare aanbestedingen en grondbeleid zijn essentieel om het stedelijk economisch beleid te heroriënteren. Niets belet ons om een publiek aannemersbedrijf op te richten.
Sarah De Boeck
maart 2021
Hoe het economisch model ons ziek maakt
Covid-19 legt de uit de hand gelopen disbalans tussen overheid en vrije markt bloot. We zetten zelfs een prijs op een levensjaar, stel je voor.
Wouter Arrazola de Oñate
februari 2021
opinie
Een relance is niet genoeg
Wij moeten de oude motor niet opnieuw aanzwengelen, we moeten de motor grotendeels vervangen.
Koen Schoors
februari 2021
tot slot
De juiste oorlog voeren
Er komen andere crisissen op ons af. Wat we nu meemaken zal klein bier blijken ten opzichte van de klimaatcrisis.
Luc Vanneste
januari 2021
redactie
Gezondheid gaat voor
We moeten naar een systeem dat niet zijn eigen ontwikkeling, maar welzijn voor ogen heeft.
Luc Vanneste
oktober 2020
Tellen we wat telt en telt wat we tellen?
Tel borstvoeding mee in je bnp en je hoeft nooit meer te bezuinigen.
Stefaan Vandist
juni 2020
opinie
Onze maakindustrie is niet dood
Hoe zal de Industrie 4.0 er in Vlaanderen uitzien?
Georges De Batselier
juni 2020
Hoe we komen tot een inclusieve automatisering
Deze recessie zal de automatisering van de maakindustrie versnellen. We moeten er nu voor zorgen dat de werknemers niet achterblijven.
Toon Van Overbeke en Bob Hancké
juni 2020
Een nieuwe lente, een nieuw economisch geluid
De neoklassiek economische doctrine heeft haar beste tijd gehad. Het is hoog tijd voor verfrissende en hoopvolle alternatieven.
Nathalie Vallet
juni 2020
interview
'Blijvende solidariteit of opnieuw puur ego'
Een regering van nationale eenheid is de beste formule om te komen tot een gedragen sociaal, ecologisch en economisch pact.
Norbert De Batselier
juni 2020
Wij zijn corona, wij moeten veranderen
Wij koesterden ons in de wensdroom dat wij de nieuwe goden waren. Maar dat bleek simpele zelfbegoocheling.
Koen Schoors
mei 2020
Wat kan ik weten, wat mag ik hopen, wat moet ik doen?
De coronacrisis is vooral een crisis omdat ze de fouten van het economische systeem blootlegt dat op zich al op weg was naar een eindfase.
Paul Verhaeghe
mei 2020
Een meer weerbare economie? Het kan!
Laat ons deze kans gebruiken om de economie te transformeren van een over-geglobaliseerde en kwetsbare naar een solidaire en weerbare economie.
Nick Meynen
mei 2020
Contouren van een menselijke samenleving
Er zijn vitale keuzes te maken, zoals het beveiligen van de levensnoodzakelijke basiseconomie en het verankeren van Belfius.
Dirk Barrez
mei 2020
'Blijf in uw kot' is niet genoeg voor het klimaat
De vraag om klimaatinvesteringen centraal te zetten in de relance is geen overbodige luxe. Het is bittere noodzaak.
Mathias Bienstman
mei 2020
Overheids­investeringen nu!
Nu is het moment voor de overheid om meer te investeren. Niet met mondjesmaat, maar op volle kracht.
Gert Peersman
april 2020
edito
Alweer Geert Noels op De Afspraak
Vlaanderen heeft nood aan een Grace Blakeley.
Wim Vermeersch
november 2019
Er zijn jobs voor iedereen, toch?
Van steden opnieuw de motor van lokale tewerkstelling voor iedereen maken, dát is de inzet van 14 oktober.
Steven Genbrugge
september 2018
Commons als hefboom voor lokale werk­gelegenheid
Gent is op weg een ware commonsstad te worden. Maar welke andere Vlaamse steden beginnen hier na 14 oktober mee te experimenteren?
Michel Bauwens
september 2018
edito
Pleidooi voor meer democratie in de economie
Economische democratisering zou een veel radicalere beleidskeuze zijn dan een vermogensbelasting.
Wim Vermeersch
juni 2018
Doorbreek de vicieuze cirkel
Paul De Grauwe
april 2016
Vakbonden zijn goed voor de economie
Lars Vande Keybus
november 2015
Economie gaat over het (goede) leven
Luc Vanneste
september 2015
De uitgestelde crisis van het democratische kapitalisme
Mark Elchardus
september 2015
Samen het Rijnlandmodel verzekeren
Caroline Copers
juni 2013
Wat is coöperatief ondernemen?
Wim Van Opstal en Lieve Jacobs
april 2013
De derde economische poot
Dirk Barrez
april 2013
Verdamt ich lieb dich, … ich lieb dich nicht
Lars Vande Keybus
november 2012
Winst zonder geld
Bart Martens
juni 2012
edito
We zijn de 99%
Mil Kooyman
november 2011
Vergeet Europa 2020 niet!
Glenn Rayp
november 2011
edito
Over wegtrekkende ondernemers en stilzittende werkgevers
Jean-Marie De Baene
december 2009
We are all Keynesians, again?
Glenn Rayp
maart 2009
Nieuwe regels voor nieuwe banken
Rudi Vander Vennet
januari 2009
Wat een staatshervorming niet kan
Alex Van Steenbergen
juni 2008
Leefbaar inkomen via waardig werk: (in)formele economie in Afrika
Annuschka Vandewalle
april 2007
Naar een andere economie
Frank Roels
februari 2007
Een sociaal marktdiscours
Seth Maenen
december 2006
edito
Hoe sociaal kan onze economie nog zijn?
Jean-Marie De Baene
juni 2005
Neoliberalisme in een multipolaire wereld
Dries Lesage
mei 2005
De markt moet je omkaderen
Freya Van den Bossche
februari 2005
Sociaaldemocratie versus economische evolutie
Gaston Vandewalle
oktober 2004
De economie radicaal vernieuwen om beter te leven
Tinne Van der Straeten
januari 2004
Economische malaise en stijgende werkloosheid
Yves De Ridder
december 2003
De conjuncturele evolutie in het licht van globalisatie en oorlog
Gaston Vandewalle
december 2003
Werken aan duurzame ontwikkeling
Jos Leys
november 2003
Kasky vs.Nike: vrijheid van meningsuiting of recht op liegen?
Dirk Van Braeckel
november 2003
Is er een toekomst voor kernenergie in België?
Johan Eyckmans en Guido Pepermans
november 2003
Cancún: de polarisering voorbij
Sander Spanoghe
november 2003
edito
Bloed, zweet en tranen
Carl Devos
oktober 2003
De beurs: investering op lange termijn of casino?
John Crombez en Rudi Vander Vennet
mei 2003
Vrije markt goed, overheid slecht
Peter Tom Jones
maart 2003
Such A Bad Experience Never Again!
Hans Bonte en Steven Pattyn
maart 2003
Heiligen de middelen het doel?
Angeline Van Den Rijse
februari 2002
IMF-WHO-Wereldbank en de Welvaartsstaat: een ondergraven consensus
Elisabeth De Zutter
oktober 2001
Amarty Sen, economist en toch sympathiek
André Watteyne
september 2001
Voor een radicalere aanpak van het energieprobleem
Willy Coolsaet
februari 2001
Werk op de plank
Hans Bonte
december 2000
Vitamine A of vitamine G(eld)
Douglas Omega
november 2000
Gezond rendement ten koste van gezondheid
Els Torreele
november 2000
Europese eenheid van munt en waarden
Wolfgang Thierse
november 2000
Vrijheid, gelijkheid, eigendom
Mark Leonard
oktober 2000
Pokeren in de oliekachel
Godfried Jaeken
juli 2000
Bedrijven in vervoering?
Dirk Van Evercooren
april 2000