Abonneer Log in

ZOMERREEKS 2020: #BeterNaCorona

Elke crisis is een opportuniteit om de wereld te veranderen. Hoe kan het beter na corona?

(Volg ons een hele zomer lang, met in juli en augustus elke dag nieuwe bijdragen rond #BeterNaCorona)

Ouderenzorg uit het verdomhoekje
Laat de ruim 6.200 doden in de woonzorgcentra eindelijk een wake-upcall zijn om radicaal werk te maken van een warme ouderenzorg.
Katrien Vervoort
Neemt corona ons voedsel­systeem op de schop?
De kortstondige opflakkering van boerentrots tijdens corona herinnert ons aan de noodzaak van lokale en weerbare voedselsystemen.
Joeri Thijs
Water voor later
We zullen water veel meer moeten bufferen, beter laten infiltreren en vasthouden in de ondergrond.
Marijke Huysmans
De opbranding van 'gezonde' werkmieren
Ik verlang naar een systeem dat je effectief flexibel laat combineren wat voor jou en je leefomgeving het meest haalbaar én menselijk wenselijk is.
Lynn Formesyn
Weg met ontwikkelings­hulp
Ontwikkelingshulp past niet in een progressieve agenda. Drie voorstellen voor een betere wereld zonder hulp en inmenging.
Jan Orbie
Contouren van een beter Vlaams zorgbeleid
De vermaatschappelijking van de zorg kan slechts een succes zijn wanneer er effectief voldoende middelen voor worden uitgetrokken.
Elisabeth Geenen
Welke toekomst voor de cultuursector?
Corona heeft de waardering voor alles wat kwetsbaar en immaterieel is nog doen toenemen. Maar de heropstart van de cultuursector hangt aan een zijden draadje.
Franky Devos
De herontdekking van de fiets
Meer fietsverkeer. Waarom zijn we er niet eerder aan begonnen?
Wout Baert
De gulden rand van de COVID19 politieke ecologie
Het is vanuit de nieuwe COVID19 sociaal-ecologische dynamiek dat nieuwe progressieve mogelijkheden zich aandienen, maar deze worden geconfronteerd met ongeziene uitdagingen.
Erik Swyngedouw
Leg eindelijk die eerste steen
Bouwpakket voor een beter arbeidsmarktbeleid en een groots huis der sociale zekerheid (zonder koterij).
Kim Bosmans en Jessie Gevaert
Een rechtvaardige toekomst zonder groeiorgie
Waarom zouden we deze crisis niet aangrijpen om de economie te herontwerpen zodat ze minder afhankelijk wordt van groei?
Jonas Van der Slycken
Manifest voor straathoekwerk 2.0
Straathoekwerk is doen en doormodderen, nooit aanmodderen. Maar hoe moet straathoekwerk er uitzien na corona?
Joost Bonte
Reclaim the land
Memoires van een overgangskind (2025-2053)
Steven Vromman
Flatten de armoedecurve
We moeten het effect van corona als ongelijkheidsvirus even hard bestrijden als het eigenlijke gezondheidsvirus.
Dirk Geldof
De langste afstand of de minste weerstand?
Op politiek, sociaal en arbeidsorganisatorisch vlak tast het kleine coronacelletje de grootste structuren aan. We kunnen ons nu behelpen met lapwerk, of kiezen voor vakwerk.
Sem Vandekerckhove
Eerlijk en groen uit de crisis
Het Nederlandse collectief Samen uit de Crisis wil eerlijk en groen uit de coronacrisis komen. Het doet daartoe voorstellen op vijf domeinen.
Samen uit de crisis
Naar een wereldregering én sterke lokale besturen
Vanuit het besef van mondiale onderlinge afhankelijkheid moet solidariteit naar die macroschaal doorgedacht worden, wil een links alternatief nog toekomst hebben.
Rik Pinxten
Corona en klimaat: hoe overleven we een schizofrene houding?
Zowel de klimaatcrisis als de coronacrisis hebben te maken met de structurele weeffouten in onze samenleving.
Toon Colpaert
Voer telewerk in voor alle administratieve taken
Als de coronacrisis iets positief heeft opgeleverd, dan wel het besef dat we het gewone leven te veel in de hoek laten drukken.
Luc Vanneste
Wie zorgt er voor de zorgers?
De samenstelling van het relanceteam geeft weinig hoop dat zorg in de toekomst anders en beter zal worden georganiseerd.
Bieke Purnelle
Postcorona city: stad van capsules
Het bestaan van de stad zoals we die gekend hebben, van 'stedelijkheid' als levenswijze, staat op het spel.
Lieven De Cauter
De strijd van de Mart(h)a’s
Ze zijn jong, links en kwaad. Martha Balthazar en Marta Maes strijden overtuigd voor een betere wereld. Maar er is ook twijfel. ‘Wil ik wel kinderen op deze wereld zetten?’
Wim Vermeersch
Tegen herverkiezingen
Als politici verlamd door de volgende verkiezing het (schijnbare) eigenbelang niet kunnen overstijgen, dan moeten we herverkiezingen maar afschaffen.
Thibaut Renson
Dit is hoe we winnen
Hoe kunnen jij en ik ervoor zorgen dat het beter wordt na corona? Hou zelf actief de hoop hoog en organiseer sociale macht via 'big organizing'.
Koenraad Depauw
Slavoj Žižeks manifest voor een andere wereld
Het boekje Pandemic! kan worden gezien als Žižeks manifest voor een andere wereld na corona. Zijn bijdrage aan #BeterNaCorona, als het ware.
Victor Debeerst
Who cares aan de universiteit?
De coronapandemie en bijhorende lockdown is niet voor iedereen gelijk in de academische wereld. Gender- en andere ongelijkheden dreigen alleen maar te vergroten.
Luce Beeckmans, Valerie De Craene en Anneleen Kenis
Wat als COVID-19 niet de grootste bedreiging is?
De overschrijding van de grenzen van de planetaire draagkracht is veel gevaarlijker dan COVID-19.
Han Vandevyvere
Naar een natuurlijk relanceplan
Een relanceplan is een unieke kans om versneld de transitie in te zetten. Met de Europese Green Deal als blauwdruk.
Walter Rycquart
Een vaccin tegen ongelijkheid
Het basisinkomen kan het vlaggenschip zijn van ons streven naar meer vrijheid en gelijkheid, de bestaansreden van progressieve politiek.
Kristof Calvo