Abonneer Log in

Alle tags

Brussel

column
Een blik onder de electorale aardverschuiving in Wallonië en Brussel
(column, niet verschenen in het magazine)
MR is de grootste partij in zowel Wallonië als Brussel. Maar de kiezers herschikten er de kaarten op een heel andere manier.
Pascal Delwit
juni 2024
Federale politie pakt Brussel-Zuid aan, Brussel de problemen van het land
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Eenmalig spierballengerol werkt maar even. De federale regering zou beter haar kerntaken, zoals opvang voor asielzoekers, opnemen. Nu blijft ze in gebreke.
Els Rochette
september 2023
Hoe we de opvangcrisis kunnen oplossen
De regering moet dezelfde creativiteit aan de dag leggen als tijdens de piek van het aantal asielaanvragen in 2015-2016 en na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.
Thomas Willekens
maart 2023
Gemeenschappelijke grond als dam tegen speculatie
Community Land Trusts kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van de wooncrisis. De Trust uit Brussel kreeg zelfs de World Habitat Award van de VN.
Geert De Pauw
december 2022
Minder kantoren, meer woningen
De kantorenkrimp is geen probleem maar een geschenk voor stadsontwikkeling.
Kristiaan Borret
september 2022
De weg naar de toekomstbestendige stad
Hoe creëer je waterdoorlaatbare en groene open ruimte in een dichtbebouwde omgeving zoals Brussel?
Oana Bogdan
september 2022
interview
'Waar moeten Brusselaars straks klacht indienen tegen discriminatie?'
De oprichting van een nieuw Vlaams mensenrechteninstituut zal het voor Brusselaars nodeloos complex maken om melding te doen van racisme en discriminatie.
Els Rochette
maart 2022
tot slot
Bruxelles Bruxellait
Wandel eens vanaf metrohalte Zwarte Vijvers tot aan de Grote Markt. Dat is een dik halfuurtje. Op die route kom je alles en iedereen tegen.
Jurgen Masure
februari 2022
Brussel: er beweegt wat in de hoofdstad
Inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit zit Brussel in een transitie. Moeilijker gesteld is het met de post-corona relance en het gezondheidsbeleid.
Eric Corijn
oktober 2021
Brussel toont dat het kan
Mijn collega's in het Gentse stadsbestuur hebben helaas niet de luxe van een Brusselse regering die sterk inzet op het openbaar vervoer.
Pascal Smet
maart 2020
Brussel, lobby­hoofdstad van Europa
Men schat dat zo'n 25.000 lobbyisten in Brussel werken, vooral in de Europese wijk.
Olivier Hoedeman
januari 2020
In Brussel kiezen we pas echt in 2019
Eric Corijn
oktober 2017
Franstalige partijen op onbekend terrein
Pierre Verjans en Hugues Renard
september 2013
Gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië en Brussel
Pascal Delwit
september 2012
Het nieuwe België en zijn hoofdstad
Vic Anciaux
april 2012
Waarheen met België?
Harry Van Velthoven
december 2011
Links en het Vlaams-nationalisme: buren vol argwaan
Herman Balthazar
december 2011
Het communautaire overstijgen? De sp.a in/en Brussel
Ann Mares
oktober 2011
De electorale inzet voor de Franstaligen
Vincent de Coorebyter
mei 2009
In de rue des chomeurs
Fons Leroy
januari 2009
Een stadsproject voor Brussel
Pascal Smet
september 2008
De kwestie Groot-Brussel in historisch perspectief
Roel De Groof
september 2008
Het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs: kwaliteit wel, maar...?
Karen François
november 2004
Verkiezingen in Brussel
Koen Pelleriaux
juni 2004
Het leven zoals het is: onderwijs in Brussel
Geert Selleslach
februari 2004
Gelijke onderwijskansen in Brussel: de grens van het pragmatisme
Koen Pelleriaux
september 2003