Abonneer Log in

Alle tags

sociaal overleg

Hoe we het sociaal overleg op ondernemingsvlak kunnen versterken
In plaats van een blauwdruk voor te leggen van een ander systeem, stel ik een methodiek voor om experimenten op ondernemingsniveau toe te laten.
Stan De Spiegelaere
oktober 2020
opinie
Productiviteit opvoeren én beter verdelen
Maak van productiviteit een sleutelelement in het sociaal overleg.
Jean-Marie De Baene
oktober 2019
interview
'Het gaat nog steeds over arbeid versus kapitaal'
Met een chief happiness officer in elk bedrijf gaan we er de conflicten niet oplossen.
Maarten Hermans
oktober 2019
Redenen voor anciënniteitsbarema’s
In de praktijk bestaan voor arbeiders amper anciënniteitstrappen. Dit is niet de reden van hun vervroegde uitstroom uit de arbeidsmarkt.
Sem Vandekerckhove
mei 2019
Fight for 14
Een loon, die naam waardig, moet minstens 2.300 euro per maand of 14 euro per uur bedragen.
Lars Vande Keybus en Jean-Marie De Baene
mei 2019