Abonneer Log in

Alle tags

framing

opinie
Perceptie­oorlog
Niet de aantallen, wel de frames vormen publieke opinies over asiel en migratie.
Arno Van Hootegem en Bart Meuleman
februari 2020
Het sluipend gif van taal
De polarisatie is niet enkel het werk van online trollen, maar evenzeer van politici die de beeldvorming bepalen.
Gita Deneckere
februari 2020
opinie
Het andere Iran
De economische malaise is minstens even groot als de politieke onvrede.
Elly Mansoury
februari 2020
De homo­genisering van twee blokken
België als optelsom van twee democratieën? Deze karikaturale voorstelling stemt niet overeen met de Belgische realiteit.
Vincent Scheltiens
februari 2020
interview
‘Pret­pedagogie klinkt fantastisch’
In het Nederlands kan je samengestelde woorden maken die goed klinken, wat in het Engels niet kan.
Baldwin Van Gorp
mei 2019