Abonneer Log in

Alle tags

Vlaams regeerakkoord

Waar zijn de armoede­doelstellingen?
Weet u nog, die keer toen Liesbeth Homans de kinderarmoede zou halveren? Dat waren tijden zeg. Maar er was tenminste ambitie.
Wim Van Lancker
november 2019
Motie van wantrouwen
Men creëert zoveel drempels en uitsluitingsmechanismes dat we nu al kunnen voorspellen dat er minder in plaats van meer inburgering zal zijn.
Ann Vermeulen
november 2019
Minister van Propaganda
Het nieuwe media- en cultuurbeleid leest als één grote Vlaams-nationalistische verkiezingscampagne in aanloop van 2024.
Robrecht Vanderbeeken
november 2019
Klimaatgetreuzel
De 'noordelijke' klimaatambitie weerspiegelt de kansen en opportuniteiten die deze landen zien, en staat in schril contrast met het Vlaamse getreuzel.
Sara Van Dyck
november 2019
Iedereen aan de bak?
Er worden hoge ambities gesteld in het luik Werk van het Vlaamse regeerakkoord, maar ze worden meteen de kop ingedrukt in het begrotingsluik.
Caroline Copers
november 2019
Hoe men tweederangsburgers creëert
Het idee dat iemand slechts aanspraak kan maken op sociale bescherming als hij eerst voldoende heeft bijgedragen, botst op juridische bezwaren.
Herwig Verschueren
november 2019
Gezondheid als individuele Vlaamse plicht
Vanwaar komt het idee dat dat alle Vlamingen goesting hebben om zelf te zoeken naar de juiste zorg?
Evelyne Hens
november 2019
Gelijke of gemiste kansen?
De spanning tussen het Vlaamse regeerakkoord en het Mechelse model ligt open en bloot.
Els Keytsman en Maarten Huvenne
november 2019
Gedurfd woonbeleid, goede implementatie?
Het wordt op meerdere punten nog uitkijken naar de Beleidsnota van de nieuwe minister van Wonen, Matthias Diependaele.
Sien Winters
november 2019
Excelleren door te segregeren
Met bepaalde symbooldossiers dekt men toe dat men eigenlijk een conservatief verhaal wil vertellen over onderwijs.
Marino Van Moortel
november 2019
opinie
Een witte canon
Je kan geen Vlaamse gemeenschap vormen met enkel de blik op het verleden.
Stijn Oosterlynck
november 2019
opinie
Als ie maar geen burger wordt
Tenzij ze kermispony's verkopen, gaan ondernemers de volledige straffeloosheid tegemoet met dit regeerakkoord.
Philippe Diepvents
november 2019
Wie niet horen wil, moet voelen
Het Vlaams regeerakkoord leest als een verhaal van rechten en plichten, maar het is toch vooral een verhaal van gemiste kansen.
Michelle Ginée
oktober 2019