Abonneer Log in

Alle tags

herverdeling

opinie
Een pleidooi voor meer herverdeling
Soms is een terugkeer naar het verleden al vooruitstrevend genoeg.
Wouter Ryckbosch
februari 2020
Wie wil een hogere erfbelasting?
Voor de pleitbezorgers van erfbelastingen is de oplossing 'simpel': kom met concrete voorstellen en becijferd materiaal.
Toon Van Overbeke
oktober 2019
opinie
Herverdelen is niet genoeg
Pak de ongelijkheid bij de bron aan en herstel het publiek eigendom in ere.
Dries Goedertier
april 2018
Hoe denken Belgen over belastingen?
Marc Swyngedouw, Koen Abts en Bart Meuleman
november 2015
Rechtvaardige vermogensfiscaliteit: tergend haalbaar
Anton Delbarre
maart 2015
Lasten op consumptie: herverdeling van arm naar rijk
Olivier Pintelon
maart 2015
Pleidooi voor successierechten
Stefan Somers
september 2014
edito
Pre-verdelen in plaats van her-verdelen?
Wim Vermeersch
april 2014
Sociale uitdagingen bij de uitvoering
Jean-Marie De Baene
januari 2014