Abonneer Log in

Nood aan een project België 2.0

Open brief aan links in Franstalig België

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 7 (september), pagina 58 tot 60

Beste Franstalige vrienden,

Vorig jaar publiceerde ik het boek La N-VA expliquée aux francophones. Daarin licht ik niet alleen de oorzaken van het succes van N-VA toe, maar heb ik het ook over de verhoudingen tussen de twee grote taalgemeenschappen in dit land, met haar rijkdommen, paradoxen en karikaturen. Bij boekvoorstellingen in Brussel of Wallonië krijg ik nogal eens de vraag: 'Wat kunnen wij, Franstaligen, doen om de Vlamingen te helpen in de strijd tegen het Vlaams-nationalisme en extreemrechts?' Ik zeg dan altijd dat die strijd op de eerste plaats door de Vlamingen zelf moet worden gevoerd, maar dat Franstaligen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 7 (september), pagina 58 tot 60