Abonneer Log in

Alle tags

privatisering

Terug naar een socialistische onderwijsideologie
Wij pleiten voor een onderwijs, vrij van privatisering, vermarkting en commercialisering van de didactische onderwijsmiddelen.
Nancy Libert
oktober 2020
Radicaal kiezen voor Open Onderwijs
Een pleidooi tegen de sluipende, en soms opzichtige, vormen van commercialisering van het onderwijs en voor het gebruik van open modellen in het onderwijs.
Jan Van Hee
oktober 2020
redactie
Insourcing
We zien de limieten van de privatiseringsindustrie. Hier en daar maakt outsourcing weer plaats voor insourcing.
Dries Goedertier
oktober 2020
Pleidooi voor overheidsbedrijven
Chris Reniers
september 2017