Abonneer Log in

Alle tags

empathie

Links is een verhaal van liefde, niet van onverschilligheid
Volgens Ignaas Devisch berust sociale zekerheid op werkbare onverschilligheid. Maar is een links verhaal wel mogelijk zonder empathie, of zelfs liefde?
Luc Vanneste
maart 2018
Is er nog tijd voor de patiënt?
Van het verzorgend personeel empathie verwachten is terecht, maar het moet gezien hun werkdruk ook mogelijk gemaakt worden.
Rik Thys
februari 2018
Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen
Het energieke verhaal over de participatiesamenleving is tegelijkertijd een somber verhaal over collectieve arrangementen
Evelien Tonkens
februari 2018
Goed doen is geen zaak van links alleen
Als je politiek vervangt door ethiek, dan lijkt het alsof sociale problemen alleen nog kunnen worden opgelost indien de hele samenleving er persoonlijk naar omkijkt.
Ignaas Devisch
februari 2018
Empathie kan een gevaarlijk wapen zijn
De identitaire terugval is een afleidingsmanoeuvre van de kern van de zaak: hoe organiseren we ons op er met zijn àllen op vooruit te gaan?
Bieke Verlinden
februari 2018
De ontmenselijking van de werkzoekende
In de weg naar de passende vacatures wordt de werkzoekende door de algoritmes gedirigeerd. Het vertrouwde VDAB-gezicht wordt vaak vervangen door een app.
Steven Genbrugge
februari 2018
Begrip voor gast én gastsamenleving
Om het wij-zij-denken te overstijgen, is nood aan feiten, combinatiedenken en wederkerige empathie. En een minister van Samenleven.
Patrick Loobuyck
februari 2018
edito
Tegen empathie
Wim Vermeersch
maart 2015