Abonneer Log in

'Tussen Schelde en Wolchow. Vlaanderen en het Oostfront'

Uitgelezen

Samenleving & Politiek, Jaargang 9, 2002, nr. 8 (oktober), pagina 63

Tussen Schelde en Wolchow. Vlaanderen en het Oostfront

Frank Seberechts
Globe & Perspectief Uitgaven, Brussel, Antwerpen, 2002

Echt nieuwe informatie brengt Frank Seberechts niet. Het boek heeft echter wel de verdienste een vrij volledig overzicht te geven van het eerder onderzoek. Als inleiding op de problematiek van de Vlaamse Oostfrontvrijwilligers is de publicatie dan ook meer dan geslaagd. Seberechts kaart wel een aantal eerder weinig behandelde onderwerpen aan,zoals de verwerking van oorlogstrauma’s maar diept die dan spijtig genoeg niet uit. Wel vult hij alles telkens aan met nogal wat bijkomende informatie uit verschillende egodocumenten. Opvallend en veelzeggend daarbij is dat de auteur zelf geen interviews afnam van de betrokkenen. De oorzaak daarvan ligt ongetwijfeld bij tijdsgebrek en bij de eerder aangestipte beperkte ambitie van dit overigens fraai geïllustreerde en vlot geschreven boek. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de publicatie geen echt vernieuwende vraagstelling bevat en blijft steken in de reeds vroeger bekende benadering van het onderwerp.

Samenleving & Politiek, Jaargang 9, 2002, nr. 8 (oktober), pagina 63