Abonneer Log in

'1998 - Inhoudstafel'

Inhoud 1998 - Jaargang 5

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari

Van Hootegem Geert - De NPC is dood, leve de NPC, blz.1-3 (redactioneel)
Deschouwer Kris - Politieke partijen en de moeilijke democratie, blz.4-17
Vanneste Luc - Er is progressiviteit en progressiviteit. De heersende ideologie delegitimeren, blz.18-24
Rutten Milan en Van der Maelen Dirk - Ontwikkelingssamenwerking voorbij, blz.25-30
Dierickx Ludo - In goede staat. Nadenken over staatshervorming, blz.31-39
De Meyer Rudy - De bloemen, de pot en enkele suggesties. Over het wetsvoorstel-Van der Maelen, blz.40-43
Vermeulen Gert - Efficiënt noch opportuun? Over het wetsvoorstel-Van der Maelen, blz.44-46
Michiels Michel - Een bijkomend actiemiddel. Over het wetsvoorstel-Van der Maelen, blz.47-48

Februari

Raes Koen - Politiek zonder geheugen, blz.1-2 (redactioneel)
De Decker Pascal - Omdat wonen belangrijk is. Het Vlaamse woonbeleid voorbij de wooncode, blz.3-11
Vande Walle Gudrun - Hoogtevrees en stapelgekte. Onveiligheidsgevoelens in sociale hoogbouwwijken, blz.12-21
Philippeth Koen en Hofman Hans - Sociale woningbouw en bewonersparticipatie. Een hoge inzet, veel kansen, maar een matige wedstrijd, blz.22-28
Van Malderen Greet - In de kaart gekeken. Over de sociale identiteitskaart, blz.29-37
Colpaert Toon - Solidariteit als cement van onze samenleving. De emotie van een nieuwe generatie, blz.38-54

UITGELEZEN

Raes Koen - De mensen van het recht, Luc Huyse en Hilde Sabbe, blz.55-56

Maart

Blommaert Jan - Een verloren jaar, blz.1-3 (redactioneel)
Martens Albert - Discriminatie op de arbeidsmarkt. Evenredige arbeidsdeelname als dam tegen apartheid, blz.4-11
Rutten Milan en Van der Maelen Dirk - Samen één wereld!, blz.12-16
Moens Maarten - Nationalistisch cultuurwerk in Vlaanderen. Van Conscience tot Van den Brande, blz.17-26 (Emile Zola-prijs)
De Buysser Pieter - Tijdpraktijken. Een aangeklede rede, blz.27-33 (Emile Zola-prijs)
Riebbels Frederik - Een verwijt na de 20ste eeuw. Inleiding op een nieuwe generatie, blz.34-35 (Emile Zola-prijs)
Naânaï Joeri - Gebonden aan het rad van fortuin. Beschouwingen over de cultuurindustrie, blz.36-43

UITGELEZEN

Devos Rob - Mens tegenover mens. Solidariteit en zelfgenoegzaamheid in de menselijke verhoudingen, W.Coolsaet, blz.44-45
Stouthuysen Patrick - Herman Vos. Van Vlaams-nationalisme naar socialisme, Bernard Van Causenbroeck, blz.46-48

April

Van Lancker Anne - De meerderheid is nog altijd een minderheid, blz.1-3 (redactioneel)
Biltereyst Daniël en Van Gompel Roland - Pers op zoek naar burger en consument. Bedenkingen bij de nieuwe civieke journalistiek in Vlaanderen, blz.4-13
Deltour Pol - Waar of niet waar? Enkele actuele (vast)stellingen over journalistiek, blz.14-21
Voorhoof Dirk - Naar een Raad voor de Journalistiek?, blz.22-26
Van Evercooren Dirk - Cas.econ.zkt verantw.ondernrs.vr duurz.rel., blz.27-32
Blommaert Jan - Onze Clinton. Over politieke communicatie, publieke opinie en de kloof, blz.33-40
Denayer William - Mobiliteitsproblemen en 'oplossingen' ervoor. Een analyse, blz.41-47

*extra nummer: Mei 1998 - SP-Toekomstcongres *

Selleslach Geert - Tien contracten voor vernieuwing. Over het SP-Toekomstcongres, blz.1-2
Blommaert Jan - Wat is er veranderd? Een vergelijking van de congresteksten van 1974 en 1998, blz.3-13
Vanneste Luc - Meer radicaliteit dan ooit. Over het Economisch contract, blz.14-17
Debusschere Stef - Een valies zonder dromen. Over het Economisch contract, blz.18-20
Raes Koen - Ethiek op zijn smalletjes. Over het Ethisch contract, blz.21-25
De Haes Leo - Hoe een cultuurdiscussie zich vastrijdt. Over het Cultureel contract, blz.26-29
Vandevelde Toon - De sociale zekerheid verzekerd? Over het Sociaal contract, blz.30-34
Balthazar Tom - De hermelijnen revolutie. Over het Justitiecontract, blz.35-39
Stouthuysen Patrick - Wordt het dan toch nog wat met Het Sienjaal? Over het Politiek contract, blz.40-42
Heyerick Luc - Onderwijs met perspectief. Over het Onderwijscontract, blz.43-46
Bossuyt Jean en Laporte Geert - Een haalbare kaart? Over het Mondiaal contract, blz.47-50

Mei

Vermeersch Jan - Oost-Duitsland: de onaangepaste democratie, blz.1-3 (redactioneel)
Delagrange Hendrik en Stoop Reinhard - De allochtoon wordt gediscrimineerd, blz.4-11
Tielen Ronny - De lange weg naar een minderhedenbeleid, blz.12-17
Rayp Glenn - De sociale zekerheid gewogen. De economische mogelijkheid en wenselijkheid van de sociale zekerheid, blz.18-23
Cuyvers Ludo - Tussen droom en daad. Sociale dumping en sociaal protectionisme, blz.24-34
Walgrave Stefaan, Van Aelst Peter en Suetens Mik - Van witte beweging naar slachtofferbeweging. De Tweede Witte Mars, blz.35-41

UITGELEZEN

Stouthuysen Patrick - De Dochters van Marianne. 75 jaar SVV, Denise De Weerdt, blz.42-43
Stouthuysen Patrick - Een eeuw solidariteit. Geschiedenis van de socialistische vakbeweging, L.Peiren en J.J.Messiaen, blz.43
Misplon Filip - De familie De Clerck. De verborgen miljarden, René De Witte, blz.44-45
Van Evercooren Dirk - De verbroken belofte. Voor een Europese eenheidsmunt in dienst van tewerkstelling, R.Janssen, blz.46-48

Juni

Stouthuysen Patrick - Is er toekomst voor politieke congressen?, blz.1-2 (redactioneel)
Vercaigne Conny - Laat de jongeren met rust, blz.3-8
Peleman Johan - Privatisering van veiligheid, blz.9-18
Bulcaen Chris - Tien recente boeken over Afrika. Of hoe springen we met informatie om?, blz.19-29
Leroy Fons - In de werkloosheidsval gelokt of gesukkeld?, blz.30-35
Naânaï Joeri - De hamer of het truweel? Over het Cultureel Contract van de SP, blz.36-42
Hellenbosch Greet - De impact van televisie op kinderen. Over televisie en verantwoordelijkheden, blz.43-48

September

Raes Koen - Links, Nieuw Links, Leeg Links?, blz.1-2 (redactioneel)
Hooghe, Marc - Het zwijgen van Thersites. Over de grenzen van de discussie-democratie, blz.3-10
Vermeersch Jan - Windmolens in plaats van muren. De SPD en de Duitse verkiezingen, blz.12-18
Mestrum Francine - Hoe vertaalt de VN 'menselijke ontwikkeling'?, blz.19-27
Doom Ruddy - Op naar de Congo!, blz.28-33
Huyghe Willi - Naar een jeugdbeleidscultuur, blz.34-45

UITGELEZEN

Devos Rob - Het moeilijke ontmoeten. Verhalen van alledaagse zedelijkheid, Koen Raes, blz.46-47

Oktober

Elchardus Mark - Drie debatten over het referendum, blz.1-3 (redactioneel)
Van Thijn Ed - Hoe reageren we op extreemrechts. Over tolerantie, non-discriminatie en diversiteit, blz.4-8
Brems Eva - Democratie en extreemrechts. Juridische argumenten tegen extreemrechts, blz.9-17
Van Overberghe Luc - Antwoorden op de geglobaliseerde economie. Nieuwe allianties tussen vakbeweging en NGO's, blz.18-24
Buelens Jo - Leren van Gent en andere volksraadplegingen, blz.25-29
Willockx Freddy - Lessen uit het referendum in Sint-Niklaas, blz.30-34
Elchardus Mark - Over beleidsverantwoordelijkheid. Reactie op Luc Huyses oproep tot publieke boetedoening, blz.35-38
Vanneste Luc - De toekomst van het sociaal overleg. Sampol-debat op D-day, blz.39-43
Devos Rob - De eenzijdigheid van Hannah Arendt, blz.44-48

November

Van Lancker Anne - De Weense wals klonk vals, blz. 1-2 (redactioneel)
Meier Petra - Vrouwvriendelijke lijsten in 1999?, blz.3-10
Smits Wendy - Burgerschap en gender. Wat heet politiek?, blz.11-23
Carolus Charles - Wat met het asielbeleid? Naar aanleiding van het overlijden van Sémira Adamu, blz.24-31
De Decker Pascal - De woontorens worden gesloopt. Utopia is veroordeeld. Over kind en badwater in de sociale huisvesting, blz.32-43
Vande Walle Gudrun - Spraakverwarring in de toren, blz.44-46

UITGELEZEN

Vanneste Luc - Bouwen en schaven aan de kwaliteit van de arbeid, R.Huys (e.a.), blz.47-48

December

Selleslach Geert - Neen, we stoppen niet, blz.1-2 (redactioneel)
Dejonckheere Johan en Sels Luc - De revival van de gecomprimeerde werkweek?, blz.3-11
Van Hootegem Geert - De traagheid van organisaties. Een blokkerende factor bij mobiliteit tussen arbeid en niet-arbeid, blz.12-18
Notelaers Guy - Het drama-Renault. De verdere teloorgang van het Belgisch overlegmodel, blz.19-28
Van Haegendoren Mieke en Steijvers Tensie - Deeltijdarbeid in Nederland en België. Tussen bescherming en betutteling, blz.29-33
Cammaerts Bart - De invoering van de sociale chipkaart. Technologische vooruitgang of aantasting van de privacy?, blz.34-36
Van Dyck Ruth - Belgische en Zwitserse taaltoestanden. Zwitserse argumenten voor een Vlaams taalminderhedenbeleid, blz.37-44

UITGELEZEN

Turf Jef - Vereenigd zijn we alles, onvereenigd zijn we niets, Bart De Wilde, blz.45-46
Van Evercooren Dirk - The Entrepreneural Society, Robert Gavron (e.a.), blz.47-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL STEUN

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

40€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL KORTING

30€/jaar (-25j en +65j)

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL ONLINE

30€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

*Ontdek onze SamPol draagtas.