Abonneer Log in

'1997 - Inhoudstafel'

Inhoud 1997 - Jaargang 4

De eerste jaargangen van Samenleving en politiek (opvolger van Socialistische Standpunten)_ _ werden uitgegeven door de studiedienst van de Socialistische Partij. Sinds 2000 is Stichting Gerrit Kreveld de uitgever van het tijdschrift.

Januari 1997

Vermeersch Jan - Het ontwaken van de steden. Democratie op de Balkan?, blz.1-3 (redactioneel)
Schroyens Katlijn - Kansen in het onderwijs, blz.4-13
Huyghe Willi - Meningen van een reactionaire utopist. Over de hervormingen in het onderwijs, blz.14-21
Pelleriaux Koen - Alles wordt nieuw. Reactie op Stefaan Walgrave, blz.22-25
Vandenbroucke Frank - John Rawls. Vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, blz.26-31
Van Haegendoren Mieke - Het recht op arbeid. Een reactie op Walter Van Trier, blz.32-34
Vanneste Luc - Van Miert veegt enkel voor eigen deur. Niet Maribel verstoort de concurrentie, blz.35-36
De Hert Paul - Over de kleur van veiligheid. Nawoord bij een verkeerd begrepen Sienjaal, blz.37-40
UITGELEZEN
Leroy Fons - Ondergesneeuwde sporen. Een andere visie op arbeid en burgerschap, Dirk Diels, blz.41-42
Glorieux Ignace - Ondergesneeuwde sporen. Een andere visie op arbeid en burgerschap, Dirk Diels, blz.43-46
Vanneste Luc - Ethisch socialisme in Vlaanderen. De 20ste eeuw overbrugd, Eric Rosseel, blz.47-48

Februari 1997

Raes Koen - De politieke logica van het gemeentelijk stemrecht, blz.1 (redactioneel)
Delsen Lei en Garretsen Harry - Voldoende werk door meer markt?, blz.2-9
Cuyvers Ludo - Arbeidsverdeling in geglobaliseerde economie, blz.10-19
Blommaert Jan en Meeuwis Michael - Laurent Kabila en de Banyamulenge. Over onze kennis over Centraal-Afrika, blz.20-27
Van Gyes Guy - Werken met andere regels, niet zonder. Over Richard Freeman, blz.28-31
Denys Jan - Herfederalisering van de arbeidsbemiddeling. Een onvoltooid debat, blz.32-35
Elchardus Mark - Van megafoon tot synthesizer. Over het maken en brengen van nieuws, blz.36-46
UITGELEZEN
Bulcaen Chris - De schepping van de wereld in het nieuws. De 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken, J. Van Ginniken, blz.47-48

Maart 1997

Stouthuysen Patrick - België-Nederland, blz.1-3 (redactioneel)
Visser Jelle en Van Ruysseveldt Joris - De Nederlandse overlegeconomie presteert beter. Waarom in Nederland de lonen gematigder zijn en de banengroei hoger is, blz.4-22
Vreeman Ruud - Paars in Nederland. Een balans van ruim twee jaar regeringssamenwerking, blz.23-29
Tobback Louis - Bont en blauw, blz.30-32
Wöltgens Thijs - Het paarse compromis, blz.33-35
Stouthuysen Patrick - Gemeenschapszin en sociaal kapitaal. Over Robert Putnam, blz.36-43
Geysels Jos en Bervoets Wilfried - De ruilverkaveling voorbij. Over de herinrichting van samenleving en politiek, blz.44-46
UITGELEZEN
Lauwereys Luc - Voorspelbaar ongeluk. Over letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen, Mark Elchardus (e.a.), blz.47-48

April 1997

Bonte Hans - De schok na de schok, blz.1-3 (redactioneel)
Raes Koen - Genezen lijkt makkelijker dan voorkomen. Preventieve gezondheidszorg: een kwestie van cultuur, blz.4-12
De Maeseneer Jan - Een toekomstgerichte gezondheidszorg. Kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk, blz.13-16
Bursens Peter - Europa: afbouwen of verder opbouwen. Europa na Renault-Vilvoorde, blz.17-23
Huys Rik - Post-modern times. Over werk dat te hard drukt, blz.24-32
Haentjens Frederik - Cultuur is een grondrecht, blz.33-40
Leroy Fons - Herfederalisering van de arbeidsbemiddeling. Een onvoltooid debat: deel 2, blz.41-43
Corijn Eric - Gaat de nieuwe politieke cultuur tot op het bot?, blz.44-48

Mei 1997

Blommaert Jan - Zaïre: tijd voor zelfkritiek, blz.1-3 (redactioneel)
Cuperus René - Het Nederlandse secularisatieproces. Een anti-climax na de verzuiling, blz.4-11
Elchardus Mark, Peeters Guy en Van Der Meeren Ivan - Ziek in verschillende bedjes? Over de institutionele inbedding van de gezondheidszorg, blz.12-24
De Vits Mia - Juiste doelstellingen, foute analyse, blz.25-27
Vandenbroucke Frank - De nieuwe tijdsgeest en zijn grenzen, blz.28-37
Marx Ive - De hervorming van de welvaartsstaat. Politiek in een tijdperk van verhoogde verwachtingen, blz.38-44
UITGELEZEN
Raes Koen - Recht voor de beesten, Michel Vandenbosch, blz.45-46
Tuyttens Bernard - De Fata Morgana van de Europese Muntunie. Mist Europa zijn intrede van de 21ste eeuw?, Norbert von Kunitzki, blz.47
Tuyttens Bernard - Meer of minder Europa?, André Riche (red.), blz.47-48

Juni 1997

Kerremans Bart - Pyrrusoverwinningen, blz.1-2 (redactioneel)
Van Miert Karel - Het Europees concurrentiebeleid, blz.3-8
Hooghe Marc - Nieuw, sociaal en in beweging. Over de politieke slagkracht van nieuwe sociale bewegingen, blz.9-17
Diels Dirk - De politiek weer zinvol maken. Over de cultuurpolitieke betekening van het vormingswerk, blz.18-26
Spriet Georges en De Brabander, Ludo - J'élargis, donc je suis… Over de uitbreiding en het bestaan van de NAVO, blz.27-30
Melkert Ad - De staat van de sociaaldemocratie, blz.31-37
Maes Jef en De Baene Jean-Marie - Wat we zelf doen, doen de daarom niet beter. Over de communautarisering van gezondheidszorg en kinderbijslag, blz.38-43
UITGELEZEN
Blommaert Jan - Crisis in Kongo. De rol van de Verenigde Naties, de regering-Eyskens en het Koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu, Ludo De Witte, blz.44-46
Stouthuysen Patrick - Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau, K.Geldof en R. Laermans, blz.47

September 1997

Stouthuysen Patrick - De moeilijke democratie, blz.1-2 (redactioneel)
Beyens Kristel - De gevangenissen na Dutroux. Analyse van een penitentiair beleid onder druk, blz.3-14
Geldof Dirk - Twintig jaar OCMW en armoedebestrijding, blz.15-22
Dijkstra Lewis - Homoversiteiten en kunst. De mogelijke positieve invloed van het postmoderne denken op ons onderwijs, blz.23-29
Blommaert Jan - De mentaliteitswijziging, blz.30-31
Stouthuysen, Patrick - Botsende beschavingen. Over Samuel P.Huntington, blz.32-37
Van Bavel Jan - Academici en de Witte Mars. Voor een geëngageerde afstandelijkheid, blz.39-45
Vanneste Luc en Van der Maelen Dirk - Sociaaleconomische misdaden, blz.46-48

Oktober 1997

Elchardus Mark - De luisterbereidheid van de democratie, blz.1-4 (redactioneel)
Hooghe Marc en Pelleriaux Koen - Afschaffing van de kiesplicht. Een simulatie, blz.5-14
Van der Coelden Kris - De automobiele samenleving. Over verkeersarmoede en een mobiliteitscontract, blz.15-20
Vermeersch Jan - De oude dilemma's van het nieuwe Labour. Tony Blair en de twijfels van de continentale kameraden, blz.21-27
Mortelmans Dimitri - De realiteit is verdwenen. Over Jean Baudrillard, blz.28-34
De Vrieze Franklin - Het Ottawa-proces. Een nieuwe vorm van diplomatie, blz.35-39
Van Outrive Lode - Het falen van de Belgische justitie. Verklaringen én lessen, blz.40-48

November 1997

Selleslach Geert - Tien jaar van ons leven. Over rol en impact van televisie, blz.1-3 (redactioneel)
Selleslach Geert - Het nieuwe mediadecreet, blz.4-8
Velleman Jan - Cultuur, maar vooral economie. Over de nieuwe Europese richtlijn 'Televisie zonder grenzen', blz.9-15
Haentjens Frederik - Ketnet: het VTM2 van de BRTN?, blz.16-21
Voorhoof Dirk - Vrijheid van kunstexpressie en blasfemie. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een dubieuze rol, blz.22-29
Debeuckelaere Willem, Haché Daniël en De Hert Paul - Federale expansiedrift en veiligheidsfetisjisme. Heeft de minister van binnenlandse zaken een geheime agenda?, blz.30-37
Buelens Jo - Het referendum, de onmogelijke figuur, blz.38-43
UITGELEZEN
Turf Jef - Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19e en 20e eeuw, Bart De Wilde, blz.44-46
Selleslach Geert - Even geduld. Een testbeeld van de televisie in Vlaanderen, Frank Van Laeken, blz.47-48

December 1997

Van Gyes Guy, - Waar de Europese sterre bleef stille staan…, blz.1-4 (redactioneel)
Elchardus Mark - De diensteneconomie organiseren. De voorspelbare nieuwe sociale ongelijkheid weggommen, blz.5-12
Stouthuysen Patrick - Is nieuw noodzakelijk ook beter? Aantekeningen bij vier publicaties over de nieuwe politieke cultuur, blz.13-20
Meeuws Tom en Martens Bart - Het grote keynesiaanse gelijk. Over de belegen progressieve kritiek op het Europees deflatoir beleid, blz.21-29
Van Evercooren Dirk - Wie geen banenplannen heeft is gezien. Naar een andere en betere aanpak van het werkgelegenheidsbeleid?, blz.30-40
UITGELEZEN
Vanneste Luc - Communisme en conflict. Pleidooi voor een reëel-kritisch communisme, Guy Quintelier, blz.41-42
Hooghe Marc - De Witte Mars een jaar later. Van emotie tot politieke commotie, S.Walgrave en B.Rihoux, blz.43-45
Walgrave Stefaan - Het Witte Ongenoegen. Hoop en illusie van een uniek experiment, Marc Hooghe, blz.46-48

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL STEUN

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

40€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL KORTING

30€/jaar (-25j en +65j)

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL ONLINE

30€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

*Ontdek onze SamPol draagtas.