Log in

'Naar een democratischer Europa. Voorstel voor een nieuw verdrag'

Uitgelezen

Naar een democratischer Europa. Voorstel voor een nieuw verdrag

Thomas Piketty, Stéphanie Hennette, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez
De Bezige Bij, Amsterdam, 2017

Thomas Piketty heeft ongetwijfeld baanbrekend werk verricht in het publieke debat over ongelijkheid. Dat dit verwachtingen creëert voor de volgende publicaties van zijn hand is dan ook logisch. Het kleine boekje dat hij schreef samen met drie andere onderzoekers heeft bovendien grote ambities: een voorstel formuleren voor een democratischer Europa waar burgers zich vertegenwoordigd voelen en daardoor ook een halt toeroepen aan de populistische golf die onze democratieën bedreigt en de Europese Unie dreigt te doen uiteenvallen.

Helaas maakt het boekje die beloftes niet waar. Het uitgangspunt is nochtans erg juist: vele van de instellingen en mechanismen die de laatste...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 10 (december), pagina 75 tot 77