Log in

Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren

Op beleidsniveau wordt veel gesproken over het misbruik van bepaalde rechten, zoals fraude met uitkeringen, maar er is een andere erg onderschatte problematiek die nauwelijks aandacht krijgt maar veel groter van omvang is: mensen in armoede die hun rechten niet (kunnen) realiseren, de zogenaamde non-take-up. In dit artikel belichten we de omvang en oorzaken van de problematiek. We pleiten voor verschillende pistes om de non-take-up van rechten te verminderen. Zowel het beleid als de diensten en organisaties op het terrein hebben hier een belangrijke taak.

EEN ONDERSCHATTE PROBLEMATIEK

Het is geen evidentie om zicht te krijgen op de omvang...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 10 (december), pagina 55 tot 62