Log in

De onvoltooide symfonie

Ons institutioneel model is vandaag onaf; de symfonie onvoltooid. Alhoewel de inrichting van een staatsbestel steeds meer uitgedaagd zal worden door de externe omgeving (vooral de technologische ontwikkelingen) en door de tendens van én meer supranationale én meer lokale bewegingen, is het noodzakelijk om duidelijke en standvastige keuzes te maken met betrekking tot deze inrichting. Een stabielere inrichting en meer samenwerking vanuit gemeenschappelijke doelen over de beleidsniveaus heen, zijn voorwaarden voor een meer efficiënt en effectiever overheidsoptreden.

In een vorige bijdrage, ‘Pleidooi voor een zevende staatshervorming’1, ging ik in op de noodzaak om het regionaal arbeidsmarktbeleid te versterken via een...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 51 tot 58