Log in

Over het leven

portfolio

Nathalja

_Het is een heldere dag. We zijn in de tuin en het licht is onwezenlijk mooi. Een ritueel in een tafereel, zoals ze daar zit. Naar haar kinderen gekeerd, lichtjes voorovergebogen, haar hand raakt de wang van haar dochter. Haar hele lichaam is zorg. Ga nu maar even spelen, zegt ze. Bedachtzaam brengt ze haar verhaal. We luisteren en we knikken. Soms vallen er stiltes, het valt niet altijd uit te leggen. Nathalja’s verhaal schuift met schokjes naar binnen. Terwijl zij vertelt, vragen we het ons af: hoe ver reikt de veerkracht van een moeder die de gevolgen...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 33 tot 40