Log in

Het Trappenhuis

Project in de kijker

Zorghostel Het Trappenhuis geeft sinds 1 oktober 2017 vorm aan het nieuwe, woongerichte denken over dak- en thuisloosheid. De stad Antwerpen, CAW Antwerpen, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA), De Sleutel en Free Clinic vzw slaan hun handen ineen om de meest kwetsbare groep dak- en thuislozen maximale kansen te geven op persoonlijk en maatschappelijk herstel. Daar wordt iedereen beter van.

Het huidige landschap van dak- en thuislozenopvang is hoofdzakelijk ingericht volgens het zogenaamde ‘woonladder-model’. Dat is een getrapt systeem waarbij dak- en thuislozen verschillende stadia van residentiële zorg doorlopen alvorens ze eigen en stabiele huisvesting vinden. Die stabiele huisvesting wordt daarbij gezien...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 32 tot 41