Log in

Een (t)huis voor elke dakloze?

DE STAND VAN DE ONDERKANT

Eind 2016 besliste de regering-Bourgeois over een actieplan tegen thuisloosheid. Het is een onderdeel van het ruimere Vlaams actieplan armoedebestrijding. Vlaanderen sluit hiermee aan bij andere Europese landen of regio’s die al langer thuisloosheid willen voorkomen en bestrijden met een meer omvattende strategie. Is dit een stapje in de richting van een samenleving waar iedereen een (t)huis heeft?

De keuze om dak- en thuisloosheid bij de wortels aan te pakken en de ambitie om dit fenomeen zoveel mogelijk te bannen, is aangemoedigd door de doelstellingen die de meeste Europese landen in het kader van de Europese koepelorganisatie van de thuislozenzorg...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 26 tot 31