(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Een (t)huis voor elke dakloze?

DE STAND VAN DE ONDERKANT

november 2017
2017

Eind 2016 besliste de regering-Bourgeois over een actieplan tegen thuisloosheid. Het is een onderdeel van het ruimere Vlaams actieplan armoedebestrijding. Vlaanderen sluit hiermee aan bij andere Europese landen of regio’s die al langer thuisloosheid willen voorkomen en bestrijden met een meer omvattende strategie. Is dit een stapje in de richting van een samenleving waar iedereen een (t)huis heeft?

 

De keuze om dak- en thuisloosheid bij de wortels aan te pakken en de ambitie om dit fenomeen zoveel mogelijk te bannen, is aangemoedigd door de doelstellingen die de meeste Europese landen in het kader van de Europese koepelorganisatie van de thuislozenzorg (FEANTSA) gezamenlijk hebben vooropgesteld.

Die doelstellingen zijn heel concreet: niemand mag nog op straat moeten leven, opvang moet tijdelijk zijn en uitzicht geven op een stabiele woonsituatie, en niemand mag thuisloos worden bij het verlaten van een instelling of door een uithuiszetting. Het is duidelijk dat het grondwettelijk recht op wonen de sleutel is om te kunnen evolueren naar een samenleving zonder dak- en thuisloosheid. Ondanks alle inspanningen blijft daar het schoentje knellen.

STAPPEN NAAR VERMAATSCHAPPELIJKING

Een eerdere mijlpaal was de afschaffing van de wet op de landloperij in 1991, waardoor de landloperkolonies werden gesloten. Dit effende het pad voor de verdere uitbouw van een gevarieerd aanbod van meestal kleinschalige opvanginitiatieven, die gericht waren op doorstroming naar een meer stabiele woon- en leefsituatie. De uitbouw van het ‘begeleid wonen’ was daartoe een belangrijke schakel.

Maar het is pas door in te tekenen op het Europese programma dat een meer radicale aanpak vorm krijgt. Het is een stap verder in de richting van ‘vermaatschappelijking’, door dak- en thuisloosheid te voorkomen (in plaats van alleen maar op te vangen) én door deze kwetsbare mensen een plek geven in de samenleving met woongerichte oplossingen (recht op wonen) en een ondersteunend sociaal netwerk. Thuisloosheid beëindigen kan ambitieus lijken, toch maken de vermelde Europese landen en regio’s er momenteel werk van. Nu ook in Vlaanderen.

(..)

 

Danny Lescrauwaet
Stafmedewerker thuisloosheid en wonen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

(Dit artikel verscheen in gewijzigde vorm ook op Sociaal.net)

 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.09 (november), pagina 26 tot 31

daklozen - armoede - woonbeleid

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk