Log in

Huurders verdienen ander woonbeleid

DE STAND VAN DE ONDERKANT

Heel wat Vlamingen huren of hebben al ooit gehuurd. Sommigen voor een korte periode, anderen voor heel hun leven. Er zijn er die dit doen uit vrije keuze, er zijn er die dromen om ooit eigenaar te worden maar daar (voorlopig) niet in slagen. Onze woon- en huurmarkt kent vele gezichten. Sommigen vinden er makkelijk hun plek, voor anderen is het een blijvende zoektocht. In deze bijdrage overschouwen we de staat van de onderste regionen van de private huurmarkt. Het is helaas geen vrolijk plaatje.

DE HUURMARKT ONTLEED

In 2005 werd een eerste grootschalig onderzoek gevoerd naar de woonsituatie...

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 9 (november), pagina 20 tot 25