(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Huurders verdienen ander woonbeleid

DE STAND VAN DE ONDERKANT

november 2017
Verstichele Joy
2017

Heel wat Vlamingen huren of hebben al ooit gehuurd. Sommigen voor een korte periode, anderen voor heel hun leven. Er zijn er die dit doen uit vrije keuze, er zijn er die dromen om ooit eigenaar te worden maar daar (voorlopig) niet in slagen. Onze woon- en huurmarkt kent vele gezichten. Sommigen vinden er makkelijk hun plek, voor anderen is het een blijvende zoektocht. In deze bijdrage overschouwen we de staat van de onderste regionen van de private huurmarkt. Het is helaas geen vrolijk plaatje.

 

DE HUURMARKT ONTLEED

In 2005 werd een eerste grootschalig onderzoek gevoerd naar de woonsituatie van Vlaamse huishoudens.1 In 2013 organiseerde het Steunpunt Wonen een gelijkaardig onderzoek.2 Daarin werden ongeveer 10.000 huishoudens bevraagd en 5.000 woningen gescreend. Door de resultaten van beide onderzoeken te vergelijken, stellen de onderzoekers een aantal opmerkelijke evoluties vast. Het onderzoek herbergt een schat aan informatie.

Zo blijkt dat zowat 27% van de Vlaamse huishoudens huurt. Zij komen terecht in één van de 700.000 huurwoningen, waarvan er 550.000 privaat en 150.000 sociaal worden verhuurd. Internationaal vergeleken, kennen we in Vlaanderen een hoge eigenaarsgraad (70,5%), een heel klein aandeel sociale woningen (6,7%) en een gemiddeld grote private huurmarkt (20,4%).3

Opvallend is dat de private huurmarkt tussen 2005 en 2013 voor het eerst sinds de jaren 1950 groeide. Is dit het begin van een duurzame trend of een kortstondige opflakkering? Dat blijft vooralsnog afwachten. Wat wel duidelijk wordt, is dat de ‘verappartementisering’ van de huurmarkt zich doorzet. Achter de groei van de totale private huurmarkt, gaat een daling van het aantal huurhuizen gepaard met een grotere stijging van het aantal huurappartementen. Vandaag zijn zowat drie op vier huurpanden meergezinswoningen.

Volgens experts kan je de private huurmarkt grofweg opdelen in een drietal segmenten.4 In een eerste segment vind je huurwoningen van een behoorlijke kwaliteit. Vaak worden die bewoond door personen en gezinnen die zich tijdelijk op de huurmarkt begeven. Het tweede segment bevat duurdere, maar hoogstaande, kwalitatieve huurwoningen. Dit geheel in tegenstelling tot een derde segment waar de prijs-kwaliteitsverhouding volledig uit balans is. Vooral personen en gezinnen met een zwakker sociaaleconomisch profiel belanden in deze woningen. De vraag overtreft hier vele malen het aanbod. Experts zijn het er roerend over eens dat er binnen dit segment geen sprake meer is van een behoorlijke marktwerking.

(..)

Joy Verstichele
Coördinator Vlaams Huurdersplatform vzw 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.09 (november), pagina 20 tot 25

Noten
1/ Heylen K., Le Roy M., Vanden Broucke S., Vandekerckhove B. & Winters S. (2007), Wonen in Vlaanderen; De resultaten van de woonsurvey 2005 en de Uitwendige Woningschouwing 2005. Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Woonbeleid, Brussel.
2/ Winters S., Ceulemans W., Heylen K., Pannecoucke I., Vanderstraeten L., Van den Broeck K., De Decker P., Ryckewaert M. & Verbeeck G. (2015), Wonen in Vlaanderen anno 2013. De bevindingen uit het Grote Woononderzoek 2013 gebundeld, Steunpunt Wonen, Leuven.
3/ Heylen K. (2015), Grote Woononderzoek 2013. Deel 2. Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid, Steunpunt Wonen, Leuven.
4/ Hubeau B. & Vermeir D. (2015), Een evaluatie van het woninghuurrecht. Deel II. Bevindingen werkgroepen ‘Toegang, selectie en discriminatie’, ‘Procedure en bemiddeling’ en ‘Huurprijs’, resultaten wegingsoefening en aanbevelingen expertencommissie, Steunpunt Wonen, Leuven, p 190 e.v.

woonbeleid - huurders - woonbonus

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk