(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

In de bres voor de partijpolitiek

redactioneel

Een jaar voor de lokale verkiezingen werpen ze hun schaduw ver vooruit. Zoals steeds. De inzet van de zesjaarlijkse consultatie van de kiezer - de langste legislatuur in ons bestel - is groot. Omdat het voor velen om het belangrijkste beleidsniveau gaat waarin ze ook het meest vertrouwen hebben. Daarbij zijn meer (ideologische) keuzes mogelijk dan vaak wordt verondersteld. Wie lokaal bestuurt heeft vat op veel kwesties die burgers na aan het hart liggen. Lokale verkiezingen hebben dus een grote intrinsieke inzet.

Ze zijn voor partijen ook om andere redenen van belang. Veel bovenlokale politici steunen op een lokale machtsbasis. Sterke lokale afdelingen, bij voorkeur in de meerderheid, zijn een levensader voor slagkrachtige partijen. De betekenis van de lokale verkiezingen overstijgt hun beleidsbelang.

Ze worden vaak ingeschakeld in een ruime partijstrategie. Zo zag N-VA de lokale verkiezingen van 2012 als een opstap naar de samenvallende verkiezingen van 2014. Dat was nooit anders.

De lokale verkiezingen van 2000 werden achteraf wel eens bekeken als een eerste waardering van de volkswil na de dioxineverkiezingen van 1999. Die van 2006 als een voorbode voor de federale verkiezingen van 2007. De ‘nationalisering’ is niet nieuw. Ook nu weer zal iedereen er zich expliciet tegen verzetten. Maar ook nu weer is onvermijdelijk dat de optelling van de partijscores van (maximum) 308 Vlaamse steden en gemeenten vanuit regionaal en federaal perspectief gelezen zal worden. De lokale score van regerings- en parlementsleden zal effect hebben op de lijstvorming en campagnestrategie van partijen in 2019. Enzovoort.

Het is niet voor het eerst dat lokale verkiezingen als ‘aanloop’ naar federale of regionale verkiezingen worden gezien, als die min of meer in de buurt daarvan volgen.

(..)

Carl Devos
Redactielid Samenleving en politiek

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.08 (oktober), pagina 1 tot 3

edito - democratie - gemeenteraadsverkiezingen

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk