Log in

Vluchtelingen in vrijwilligerswerk

Project in de kijker

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is principieel voor een zo ruim mogelijke toegankelijkheid tot het vrijwilligerswerk voor iedereen. Uit cijfers blijkt echter dat niet iedereen de weg vindt tot vrijwilligerswerk. Het project ‘Vluchtelingen in vrijwilligerswerk’, dat we met financiering van Fedasil uitvoeren, focust op vrijwilligerswerk en asielzoekers en/of vluchtelingen. Het is immers een manier om de maatschappelijke integratie te vergemakkelijken.

De vrijwilligerspraktijk leert ons twee dingen. Ten eerste, dat er een grote bereidheid bestaat bij mensen om zich in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen. Ten tweede, dat asielzoekers en vluchtelingen (verder in de tekst afgekort tot vluchtelingen) absoluut niet te beroerd zijn om te vrijwilligen. Er zijn in het werkveld zoveel prettige praktijken te rapen, straffe verhalen, schone samenwerkingen.

Met het project ‘Vluchtelingen in vrijwilligerswerk’ willen we nagaan hoe we de inschakeling van vluchtelingen kunnen faciliteren. Om de vragen, knelpunten en problemen te detecteren, startten we met een open bevraging bij organisaties, lokale besturen en opvangstructuren. Zetten ze nu al in op de doelgroep? Wat is daarvan de meerwaarde voor alle partijen? Wat zijn de aandachtspunten? Maar ook: wat weerhoudt organisaties om vluchtelingen te laten vrijwilligen?

Er lijkt een grote honger te bestaan naar informatie over de regelgeving. Laat de Vrijwilligerswet toe dat vluchtelingen vrijwilligen? Het antwoord is positief. Dat kan perfect sinds 2014. De regelgeving belemmert aldus niet de inzet, maar wat dan wel?

(..)

Eva Hambach
Directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
www.vlaanderenvrijwilligt.be

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 55 tot 56