Log in

Blockchain zal uw leven meer veranderen dan een volgende staatshervorming

Dit is een artikel over Blockchain, de nieuwe manier om gegevens digitaal op te slaan en te verwerken zonder dat daarbij tussenpersonen aan te pas komen. Ik hoor u zuchten beste lezer - ‘weeral zo’n stuk over een of ander internetfenomeen’ - maar dat is onterecht. Met dit artikel wil ik u vooral overtuigen de bladzijde niet meteen om te draaien als u in de toekomst het woord ziet staan. Want Blokchain gaat minder over computers dan over uw leven. Meer zelfs, Blockchain zal uw leven meer veranderen dan een volgende staatshervorming. Hoog tijd voor een politiek debat over het fenomeen.

Om de paar maanden leest u wel dat er nog eens een nieuwe, modernere, snellere, mooiere computer of software op de markt komt waar u nog veel beter mee kan doen wat u altijd al deed. Het nieuws rond Blockchain klinkt ook zo. Toch heeft Blockchain alles in zich om echt een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop een overheid omgaat met haar burgers en bedrijven. En dus iets wat beter niet onder de radar ontwikkeld wordt door ICT-nerds, maar waar een politiek debat wel op z’n plaats is. En dan best met mensen die weten wat het ding is en kan.

Al sinds ICT werd bedacht, heeft zowat 95% van de wereldbevolking - misschien ook uzelf - zich uitgeroepen tot computerleek en vlucht wanneer er iets technisch over wordt verteld. Ze hadden ongelijk, want op nog geen 20 jaar tijd heeft ICT de wereld veranderd op een manier die voor zowat de ganse wereldbevolking al even ingrijpend is als de bouw van de eerste stoommachines.

Nu werd ICT de eerste jaren voor niet veel meer gebruikt dan het moderniseren van onze typ- en rekenmachines; met het uitsterven van de steno-dactylo’s als beroepsgroep tot gevolg. Door de enorme snelheid, rekenkracht en geheugen werd wel véél meer mogelijk, maar ten gronde bleven de oude procedures min of meer overeind. De komst van internet heeft wel de wereld op z’n kop gezet, en bracht de ganse wereld naar uw laptop. Dit op zich heeft al implicaties voor de economie, maar vast ook voor de politiek. De politieke omgeving groeit immers met de fysieke bereikbaarheid van de omgeving. Zoals de stadsstaat Rome met haar heirwegen meegroeide tot een Rijk, valt het niet uit te sluiten dat de huidige natiestaten het vroeg of laat afleggen tegenover alle wereldwijde communicatie over het internet. Een land, of zelfs de Europese Unie, kan een internetbedrijf niet echt meer aan wetten onderwerpen. Google plant offshore datacenters en Microsoft heeft er zelfs al eentje op de zeebodem getest. Los van het gebruik door jihadisten kan je via het net winkelen, films bekijken of een boek lezen in een ander continent. Nationale regelgeving en controles zijn daarbij vrij triviaal.

Deze lange inleiding om duidelijk te maken dat nieuwe ontwikkelingen in ICT vaak het embryo zijn van wat vrij snel een echte omwenteling wordt op sociaal, economisch en politiek vlak. Het woord Blockchain (een nieuwe Engelse verrijking van de Nederlandse taal) is sinds een jaar of twee aan het uitgroeien tot een ware hype.

(..)

Geert Mareels
Redactielid Samenleving en politiek

blockchain - internet - overheid

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 35 tot 40