Log in

Ons land kleurt diepblauw

redactioneel

Middenin de zomervakantie bereikte de regering-Michel een akkoord over de begroting 2018 en over een rist structurele hervormingen. Met een ongezien enthousiasme werd het aan de pers voorgesteld. Met recht en reden. De regering heeft immers haar interne cohesie teruggevonden en kon derhalve haar regeerakkoord verder uitvoeren, waarmee ze - en dat wordt vaak over het hoofd gezien - een aantal systeemhervormingen probeert uit te rollen.

Het akkoord is in eerste instantie een akkoord over hervormingen, met de begroting 2018 als flauw aanhangsel. Want het voorgenomen structureel begrotingsevenwicht wordt verder uitgesteld naar de volgende regeerperiode. Schaduwpremier De Wever gaf eind juni de voorzet om de ambitie van het begrotingsevenwicht voorlopig los te laten. Daarbij kreeg hij onmiddellijk steun van academici, zoals Wim Moesen, die van mening waren dat de prille economische heropleving niet mocht worden gefnuikt door al te zware besparingen. Die inval van helderziendheid gaf de indruk dat ze plots adepten werden van een Keynesiaans anticyclisch beleid dat vraagondersteuning op een moment van (nog) zwakke groei voorstaat. Schone schijn. Met die uitgekiende strategie wil Michel in de eerste plaats inzetten op hervormingen. De aanpak van de budgettaire gevolgen is voor later. First things first, of zoals Minister De Croo het treffend uitdrukte in De Tijd: ‘We zetten hiermee onszelf met de rug tegen de muur, zodat we niet anders zullen kunnen dan later te besparen op de overheidsuitgaven’. Vrij vertaald: eerst de transfert richting bedrijfsleven voortzetten, later de besparingen verhalen op de overheid en de Sociale Zekerheid.

(..)

Jean-Marie De Baene
Redactielid Samenleving en politiek

edito - zomerakkoord - Michel I

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr. 7 (september), pagina 1 tot 3