(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

'2017 - Inhoudstafel'

2017
2017

INHOUD 2017 - JAARGANG 24

Januari 

Wim Vermeersch - Het schaduwkabinet à la belge (edito) 

HALFWEG MICHEL I

Jan Cornillie - Brief aan Charles Michel
Miranda Ulens - Brief aan Kris Peeters
Sofie De Kimpe - Brief aan Jan Jambon
Annuschka Vandewalle en Liesbet Vangeel - Brief aan Alexander De Croo
Kathleen Van Brempt - Brief aan Didier Reynders
Gust Verwerft - Brief aan Koen Geens
Anne Dedry - Brief aan Maggie De Block
Frank Vandenbroucke - Brief aan Daniel Bacquelaine
Gert Peersman - Brief aan Johan Van Overtveldt
Marjolijn De Wilde - Brief aan Willy Borsus
Francesca Vanthielen - Brief aan Marie Christine Marghem
Toon Colpaert - Brief aan François Bellot
Chris Reniers - Brief aan Steven Vandeput
Tom Verbeke - Brief aan Sophie Wilmès
John Crombez - Brief aan Philippe De Backer
Els Keytsman - Brief aan Elke Sleurs
Marjan Justaert - Brief aan Pieter De Crem
Charlotte Vandycke - Brief aan Theo Francken

PORTFOLIO - Karl Meersman 
FIGUUR IN DE KIJKER - Bart De Wever, burgemeester en schaduwpremier
INTERVIEW: Kris Deschouwer (Politicoloog) - ‘De frustratie van N-VA’ 

HALFWEG BOURGEOIS I

Pieter De Gryse - Brief aan Geert Bourgeois
Mieke Van Houtte - Brief aan Hilde Crevits
Bram Claeys - Brief aan Bart Tommelein
Danielle Dierckx - Brief aan Liesbeth Homans
Manu Claeys - Brief aan Ben Weyts
Elke Van den Brandt - Brief aan Jo Vandeurzen
Caroline Copers - Brief aan Philippe Muyters
Tom Coppens - Brief aan Joke Schauvliege
Wouter Hillaert - Brief aan Sven Gatz

Februari

Wim Vermeersch - Kan populisme de sociaaldemocratie redden? (edito)
Mil Kooyman - Hoe we het populisme kunnen keren
INTERVIEW: Eric Corijn (Hoogleraar stadsstudies) - ‘Een road map voor progressieven richting 2018’
François Levrau - Racisme in Vlaanderen? Handvaten voor een ontkleurde samenleving
Leni Franken - Naar een échte scheiding van kerk en staat
PROJECT IN DE KIJKER - De Toekomstmakers
PORTFOLIO - Gerbrand Van Uytvanck - ‘Kumugara - (Over) leven met een beperking in Rwanda’

DE KORTERE WERKWEEK

Sacha Dierckx - De contouren van een belangrijk debat
Riet Ory - Een 30-urenweek voor meer gendergelijkheid
Olivier Pintelon - De echte analyse van het Zweedse experiment
Stan De Spiegelaere - De 4-dagenweek bij Volkswagen
Wies Descheemaeker - Het nieuwe werken op de VRT

UITGELEZEN

Ferdi De Ville - Ctrl+Alt+Del, deel 2 (John Crombez) / Zonder links geen toekomst voor Europa (Jan Cornillie)
Matthias Somers - How Will Capitalism End? (Wolfgang Streeck)

Maart 

Wim Vermeersch en Dirk Holemans - Antwerpen 18. Inspiratie voor de stad van morgen (edito)

ANTWERPEN 18

Marc Swyngedouw - De strijd tegen de ongekwalificeerde uitstroom
Dirk Lauwers - Naar een nieuwe mobiliteit
Chris Bryssinckx, Ilse Dielen en Dirk Schoeters - Iedereen een job: wat werkt?

PORTFOLIO: Janna Beck - Antwerpen
INTERVIEW: Stijn Oosterlynck (Stadssocioloog) - ‘De problematische slogan van N-VA’
PROJECT IN DE KIJKER: Trajecten van Hoopverlening
Nicolas Van de Voorde en Nicolas Bouteca - Hoe actief is de cumulard in het parlement?
Fons Leroy - Pleidooi voor een zevende staatshervorming

1 JAAR NA DE AANSLAGEN IN BRUSSEL

Johan Leman - Waarom jonge moslims nog steeds radicaliseren
Hind Fraihi - Waarom jonge moslima’s steeds meer radicaliseren

EUROPA

Ferdi De Ville - Maak van Brexit een succes voor het VK en de EU
Frank Moreels - Sociale dumping sloopt de EU

UITGELEZEN

Stan De Spiegelaere - Graailand (Peter Mertens)
Mil Kooyman - Is dit nu de islam? (Khalid Benhaddou)
Jurgen Masure - Ik kom in opstand, dus wij zijn (Eva Rovers)
Luc Vanneste - Material matters (Thomas Rau en Sabine Oberhuber)

April 

Wim Vermeersch - Het probleem met fact check (edito)
Bieke Verlinden - De prijs voor het nieuwe Vlaanderen
Mathias Neelen - De werf van Maggie
Stijn Oosterlynck, Guy Van Gyes, Bart Verhaeghe, Thomas Swert, Els Hertogen, Filip De Rynck en Raf Pauly - Hart boven Hard op een kruispunt
Jasmien Van der Sype - Het hoofddoekverbod op de werkplek: een gemiste kans
PROJECT IN DE KIJKER - Belfius is van ons
PORTFOLIO - Fred - Rechtvaardige fiscaliteit
INTERVIEW: Klara Boonstra (Directeur Wiardi Beckman Stichting) - ‘De perfecte storm voor PvdA’

RECHTVAARDIGE FISCALITEIT

Wim Van Lancker en Bart Bozek - Wie spekt de kas van de sociale zekerheid?
Mehdi Koocheki - Johan Van Overtveldt, minister van Opiniemaken
Maarten Hermans - Waarom inkomensongelijkheid geen electoraal thema is
Bogdan Vanden Berghe en Sarah Vandenbroucke - Kleur bekennen over de Tobintaks

LINKSE GIDSEN

Kasper Vanpoucke - Revival in Scandinavië
Sus Van Elzen - Het mirakel van Fatima

Mei 

Dirk Van Braeckel - Donald Trump trekt ten oorlog... tegen vrouwen (edito)

DE MULTIPOLAIRE WERELD

Bart Kerremans - Het profiel van een atypische Amerikaanse president
Sven Biscop - Het Maginavo-complex van de Europese Unie
Lien Verpoest - De Poetin-factor in Rusland
Susanne Kamerling - Xi’s spagaat in het Midden-Oosten

Lars Vande Keybus - Waarom het loonaandeel belangrijker is dan u dacht
INTERVIEW: Rudy Coddens en Julien Van Geertsom - ‘De parabel van de kip en het varken’
PROJECT IN DE KIJKER - Manifest voor moedige mensen
PORTFOLIO - BBRoW - De sociale huisvestingscrisis in Brussel

HET SCHADUWKABINET

Evelien Beeldens - De werven in de sociale huisvesting
Frieda Matthys - Waar is de arts in de minister?
Katrien Vervoort - De blo(c)k aan het been van wijkgezondheidscentra
Jonathan Lambregs - Ontmantel de bedrijfswagenfiscaliteit

UITGELEZEN

Philippe De Coene - 40 jaar OCMW en bijstand (Marjolijn De Wilde, e.a.)
Mil Kooyman - Spelen in zwarte sneeuw (Bruno Vanobbergen)
Bart Martens - Groei of schaarste? (Stijn Decock)
Sacha Dierckx - Il faut tuer TINA (Olivier Bonfond)

Juni 

Wim Vermeersch - Met de groeten van Open VLD (edito)
Christophe Lesschaeve - De blinde hoek van sp.a
Hannes De Reu - Waarin sp.a verschilt van PS en PvdA
Pascal Delwit - Staan we voor een revolutie op links in Franstalig België?
PORTFOLIO - Frederik Buyckx - Syrische vluchtelingen
FIGUUR IN DE KIJKER - Luc Huyse, de kanarie in de koolmijn
INTERVIEW: Joke Quintens (Stadsmaker) - ‘Cocreatie is het nieuwe activisme’

LINKS IN EUROPA

Amandine Crespy - Hoe links is Emmanuel Macron?
Rik Tyrions - Martin Schulz, het vuurwerk dat te snel afging
Marc Leijendekker - Na de oorveeg, de comeback van Matteo Renzi
Vincent Scheltiens - Bezorgt Pedro Sánchez PSOE een nieuw elan?

Tine Hens - BOEKESSAY - Richtingaanwijzers voor woelige tijden

UITGELEZEN

Mark Elchardus - Samenleven met gezond verstand (Patrick Loobuyck)
Matthias Somers - Nieuwe vrijheid (Gwendolyn Rutten)
Toon Colpaert - Win for life (Nele Lijnen)
Wim Van Lancker - Basic Income (Philippe Van Parijs en Yannick Vanderborght)

September

Jean-Marie De Baene - Ons land kleurt diepblauw 

DE MARKT VERSUS DE SAMENLEVING

Chris Reniers - Pleidooi voor overheidsbedrijven
Hans Grymonprez en Pascal Debruyne - Sociaal werk in een politiek van vermarkting
Miranda Ulens - De Uber-uitdaging: werk in de platformeconomie 

INTERVIEW: Sarah Vansteenkiste (arbeidsmarktspecialiste) - ‘Strenge activering kan leiden tot lagere jobkansen’
Geert Mareels - Blockchain zal uw leven meer veranderen dan een volgende staatshervorming
Bart Caron - Leve het verschil, leve de subsidiariteit 
Ilse Ruyssen - Hoe greep te krijgen op toekomstige migratiestromen
PROJECT IN DE KIJKER - Vluchtelingen in vrijwilligerswerk
PORTFOLIO - ‘Migratie door het oog van Keoma Zec’

EEN NIEUWE SOCIAALDEMOCRATIE

Marc Le Bruyn - Wat Sanders en Corbyn konden, kan in Vlaanderen ook
Mohamed El Khalfioui - Reconstructie: de radicalisering van Labour

Frank Vandenbroucke - BOEKESSAY - Verantwoordelijkheid: niet alleen voor wie zwak staat

UITGELEZEN

Niels Morsink - De vuist van de vakbond (Menno Tamminga)
Luc Vanneste - De winnaarseconomie (Koen De Leus)

Oktober

Carl Devos - In de bres voor de partijpolitiek

1 JAAR VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN

Nicolas Bouteca & Lorenzo Terrière - Hoe betreden de linkse partijen de electorale arena?
Eric Corijn - In Brussel kiezen we pas echt in 2019
Wim Vermeersch - Komt Antwerpen van Mars en Gent van Venus? 

INTERVIEW: Luc Huyse (socioloog) - ‘Red de gemeenteraadsverkiezingen’
PORTFOLIO - Lectrr - De Wetstraat
PROJECT IN DE KIJKER - De Burgers van Grobbendonk en Bouwel
Els Witte - Is het einde van de democratie in zicht?
Tom Schamp - V, de kracht van verankering!
David Verstockt - Eindigt de Roze Vloed in Venezuela?
Niels Morsink - BOEKESSAY - De Verenigde Staten, het land waar de overheid niets goed kan doen 

UITGELEZEN

Geert Mareels - Ware winst (Christian Felber)
Ferdi De Ville - Op eigen kracht (Mathias Bienstman)
Bert Fraussen - Lobbyen in de Wetstraat (Dominique Soenens)

November

Wim Vermeersch - The only way is up? 

DE STAND VAN DE ONDERKANT

Frederic Vanhauwaert - Kinderen in armoede dupe van falend beleid
Didier Vanderslycke - Naar een win-winsituatie met sans-papiers
Sophie Beyers - Geld én visie nodig voor personen met een handicap
Joy Verstichele - Huurders verdienen ander woonbeleid
Danny Lescrauwaet - Een (t)huis voor elke dakloze?

PROJECT IN DE KIJKER - Het Trappenhuis
PORTFOLIO - Over het leven
INTERVIEW: Marjolijn De Wilde (Onderzoeker sociaal beleid) - ‘Hervorm het bijstandssysteem’
Fons Leroy - De onvoltooide symfonie
Astrid Thienpont - Minder werklozen, meer armoede
Anne Van Lancker - Hoe sociaal is de Europese Pijler van Sociale Rechten?
Dirk Meire - Energie voor morgen en overmorgen

December

Jan Van de Poel - Het einde van het fiscaal ‘ancien régime’?

NA DE PARADISE PAPERS

Karel Anthonissen - Wie wil de miljarden niet terughalen?
Inti Ghysels - ‘Kracht van verandering’ op Fraudebestrijding? Fake news!
Wouter Lips - Lekkende gaten dichten of een nieuw schip bouwen?

PROJECT IN DE KIJKER - Maks vzw: digitale inclusie van kansengroepen
PORTFOLIO - GAL blikt terug op 2017
INTERVIEW: Sacha Dierckx en Matthias Somers (Denktank Minerva) - ‘Gelukkig hoeft een denktank niet electoraal te scoren’
Evelyne Hens - Het mes in de gezondheidszorg, maar wie bloedt?
Henk Van Hootegem en Françoise De Boe - Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren
Gert De Keyser - Antwerpen, onze groene stad
Ferdi De Ville - BOEKESSAY - Europa na de stormen

UITGELEZEN

Anne Van Lancker - Naar een democratischer Europa (Thomas Piketty, e.a.)
Rik Pinxten - Respect is de nieuwe punk (Meyrem Almaci)
Peter Renard - Wat op het spel staat (Philipp Blom)

Hind Fraihi - Nieuwjaarsbrief aan een geradicaliseerde kleuter

INHOUDSOVERZICHT - Jaargang 24, 2017

 

 

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk