(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Ontmantel de bedrijfswagenfiscaliteit

HET SCHADUWKABINET

mei 2017
2017

De fiscale behandeling van bedrijfswagens zorgt ervoor dat het voor een werkgever interessant is om loon uit te keren in wagens en diesel. Dat is al langer niet meer te verantwoorden. Een aanpassing van het stelsel dringt zich op. De overheid moet ervoor zorgen dat de tankkaart niet langer bruikbaar is voor privéverplaatsingen, dat loon bij voorkeur in euro’s wordt uitgekeerd en dat het mobiliteitsbudget stuurt naar duurzame vervoersmodi. De huidige voorstellen rond het mobiliteitsbudget streven deze doelstellingen nog onvoldoende na. In deze bijdrage leggen we minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een stappenplan voor om de bedrijfswagenfiscaliteit te ontmantelen.

 

STAP 1: SCHAF DE TANKKAART AF

Zo’n 90% van de Belgische bedrijfswagengebruikers krijgt een tankkaart. Daarmee kan de gebruiker vaak onbeperkt (en gratis) brandstof tanken. Niet alleen in Belgische tankstations, maar in 22% van de gevallen ook onbeperkt in het buitenland. Slechts bij 7% is de tankkaart beperkt tot een vast budget of een vast aantal kilometers.1

Het royaal toekennen van een tankkaart staat in schril contrast met de lage graad van beroepsmatig gebruik van de bedrijfswagen. Uit onderzoek uit 2012 van de internationale accountants- en adviesorganisatie KPMG, in opdracht van Febiac, blijkt dat er in België 770.000 bedrijfswagens rondrijden. Dat was 14,5% van het wagenpark. Slechts 20-30% van het gebruik is voor professionele doeleinden. Anders geformuleerd: de meeste bedrijfswagens, zo’n 70%, zijn een verkapte vorm van loon. Die wagens zijn niet nodig voor de uitvoering van de job en worden hoofdzakelijk gebruikt voor privéverplaatsingen en woon-werkverkeer.2

6.000 kilometer meer

De tankkaart zorgt ervoor dat de gebruiker van een bedrijfswagens de externe noch de reële kost van het wagengebruik draagt. Dit onderdeel van het fiscaal stelsel van bedrijfswagens is het meest absurde en staat haaks op het milieu-, klimaat-, mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid. In vergelijking met een huishouden zonder salariswagen en tankkaart rijdt de bedrijfswagengebruiker gemiddeld 5.787 kilometer meer.3 Volgens het Planbureau zullen die huishoudens dus bijna 6.000 kilometer minder rijden per jaar als de fiscale gunstregeling verdwijnt. Zo kan de overheid de filevorming en luchtvervuiling in één klap stevig verminderen.

Onderscheid privé en professioneel

Minister Johan Van Overtveldt moet dus dringend een einde maken aan de terugbetaling van de tankkosten voor privéverplaatsingen en de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens. Recent paste de federale overheid het systeem zo aan dat een tankkaart ook aanzien wordt als een voordeel alle aard, bovenop het voordeel van de bedrijfswagen. Dat is een goede aanpassing omdat de fiscus noch de sociale zekerheid een bijdrage vroeg aan het toekennen van de tankkaart. Deze recente beslissing verhoogt de belastingen in zijn totaliteit, maar maakt geen verschil tussen privé- en professioneel gebruik.

Om een onderscheid te maken tussen privé- en professioneel gebruik zijn er grosso modo drie opties: de privékosten zwaarder laten doorwegen in het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid van die kosten afschaffen. Op die manier wordt brandstof op een gelijke manier belast als loon. Een andere optie is een gelimiteerde tankkaart toekennen. De gebruiker krijgt een budget berekend op het verwachte professionele gebruik. Tot slot, is het afschaffen van de tankkaart de beste optie. Verplaatsingen die nodig zijn in het kader van de functie betaalt de werkgever terug op basis van een forfaitair bedrag of op basis van de werkelijke kost.

(..)

Jonathan Lambregs
Beleidsmedewerker Klimaat & Mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.05 (mei), pagina 76 tot 83

Noten
1/ In 2014 voerde Knack/Le Vif - in opdracht van autofabrikant Mercedes - een enquête uit bij iets minder dan 7.000 respondenten (76% mannen/24% vrouwen). Daarvan had 51% geen en 49% wel een bedrijfswagen. Uit die enquete blijkt dat 93% van de bedrijfswagengebruikers een tankkaart ter beschikking heeft. Uit een bevraging van iVox is dat 90%.
2/ Febiac (2012) Studierapport Company vehicles, p.16 via http://www.febiac.be/documents_febiac/2012/Cocar_study_NL.pdf.
3/ Federaal Planbureau (2016) The fiscal treatment of company cars in Belgium, via http://www.plan.be/admin/uploaded/201602241450170.WP_1603_11205_ack.pdf.

bedrijfswagen - tankkaart - mobiliteit

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk