(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Waar is de arts in de minister?

HET SCHADUWKABINET

mei 2017
Matthys Frieda
2017

Eind vorig jaar zaten bijna 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis, zo berichtte het RIZIV onlangs. Dat is toename met 158.000, bijna 70%, op tien jaar tijd waardoor de kostprijs van hun uitkeringen is gestegen tot boven 5 miljard euro. Over diezelfde periode is het aantal werklozen gedaald met 195.000. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), wil zieke werknemers die langdurig afwezig blijven én hun bedrijven responsabiliseren, door onder meer te beknibbelen op uitkeringen of bedrijven te beboeten. Maar dat nog meer druk op de ketel zetten perverse effecten heeft, moet de arts in de minister De Block toch weten?

 

COMMUNICERENDE VATEN

De overheid doet veel inspanningen om mensen (weer) aan het werk te krijgen. Vanuit het standpunt van de (geestelijke) gezondheid vinden wij activiteit en deelname aan het maatschappelijk leven ook zeer belangrijk. De maatregelen die genomen worden zijn echter almaar strenger, dwingender en dreigender. Het is een aanpak die schijnt te werken voor werklozen, tenminste toch om het aantal te doen dalen. Want heel wat werklozen lijken naar het ziekenfonds te zijn overgestapt. In 2013 is er bijvoorbeeld in de cijfers van het RIZIV een stijging van meer dan 8% van werklozen die in het statuut van arbeidsongeschiktheid zijn gekomen. Weerspiegelt dit misschien de veranderde aanpak naar oudere werklozen die opnieuw naar werk moesten zoeken en die de druk, de stress en de frustratie van overal afgewezen te worden niet meer aankonden?

Het aantal zieken is gestegen en hoeveel er van werkloosheid op leefloon zijn gekomen, is niet bekend. Overigens proberen de OCMW’s ook hun aantal leefloontrekkers te verminderen, onder meer door ze aan te melden voor de erkenning als persoon met een handicap. Het aantal dossiers waar we op vraag van de OCMW’s de medische gegevens voor een dergelijke aanvraag aanleveren, is sterk toegenomen. Zo komen deze werkloze leefloontrekkers in een andere statistiek van de sociale zekerheid terecht. En ja, ook het aantal mensen op invaliditeit neemt volgens de statistieken van de FOD exponentieel toe.

VAAK PSYCHISCHE AANDOENINGEN

Natuurlijk gaat het niet alleen over werklozen. De overheid lijkt vooral in te zetten op een snellere werkhervatting van zieke werknemers. Maar ter geruststelling: ‘wie echt ziek is, wordt met rust gelaten!’ Dat betekent dat de overheid ervan uitgaat dat veel patiënten nu ten onrechte ziek geschreven worden, dus eigenlijk niet ziek zijn. Zijn het dan komedianten, bedriegers, profiteurs? Vaak gaat het om psychiatrische problematiek. Intussen waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie dat tegen 2030 depressie de meest voorkomende oorzaak van werkonbekwaamheid zal zijn. Allemaal bedriegers en profiteurs?

(..)

Frieda Matthys
Professor in de Psychiatrie (VUB)
 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.05 (mei), pagina 63 tot 67

langdurig zieken - De Block Maggie - gezondheid

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk