(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Manifest voor moedige mensen

Project in de kijker

Naar aanleiding van de integratie van de OCMW’s in de gemeenten lanceert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een wake-upcall voor politici om werk te maken van een sterk lokaal sociaal beleid: het Manifest voor moedige mensen.

Dit tijdsgewricht biedt veel kansen. We leven alsmaar langer en we hebben het nog nooit zo goed gehad. We zijn gezonder en beter opgeleid dan ooit. Er is echter ook een keerzijde. Armoede neemt toe. Werk is er niet voor iedereen. Steeds meer mensen kunnen hun schulden niet aflossen. Er zijn te weinig betaalbare woningen, te weinig plaatsen in scholen en kinderopvang. De wachtlijsten in de zorg groeien snel aan. Veel mensen - alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen of mensen met een migratieachtergrond - wankelen op de rand van de bestaansonzekerheid. Oude zekerheden staan op losse schroeven. Mensen trekken zich terug. Het onbegrip voor en het ongeduld met de meest kwetsbare medemensen groeit. Het draagvlak om armoede en sociale uitsluiting op een structurele manier aan te pakken staat onder druk. Ook al is er een tegenbeweging die aan kracht wint.

(..)

 

Nathalie Debast
VVSG-stafmedewerker armoedebeleid

De integrale tekst van het ‘Manifest voor moedige mensen’ is te verkrijgen bij Uitgeverij Politeia

 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.05 (mei), pagina 48 en 57

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk