(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Het Maginavo-complex van de Europese Unie

DE MULTIPOLAIRE WERELD

mei 2017
Biscop Sven
2017

Het vergt niet altijd een echte dokter om een diagnose te stellen. Een doctoraat in de politieke wetenschappen volstaat om vast te stellen dat de Europeanen lijden aan het Maginavo- complex. De symptomen: gebrek aan zelfvertrouwen, onvermogen om het bredere plaatje te zien en algemene lethargie. Toch kan Europa een belangrijke stabiliserende rol op het wereldtoneel spelen door zijn diplomatieke en economische macht te gebruiken. Tegelijk moet Europa in defensie investeren. Niet om Donald Trump blij te houden, maar om de eigen strategie te kunnen uitvoeren.

 

Deze ziekte werd voor het eerst vastgesteld in Frankrijk in de jaren 1930. Zoals de Fransen voor de Tweede Wereldoorlog alles op de Maginotlinie zetten voor hun verdediging, doen wij in Europa dat vandaag voor het behoud van de NAVO en onze alliantie met de Verenigde Staten: het Maginavo-complex. We juichen omdat Amerikaans president Donald Trump bij het bezoek aan Washington van de Secretaris-Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, expliciet gesteld heeft dat de NAVO - in tegenstelling tot zijn eerdere beweringen - dan toch niet voorbijgestreefd is. Maar is onze veiligheid daarmee verzekerd?

Frankrijk waande zich in de Tweede Wereldoorlog ook veilig achter zijn fortificaties, maar zag niet in dat andere ontwikkelingen (pantserdivisies, om maar iets te noemen) het nut daarvan beperkten. Dat maakte de Maginotlinie niet nutteloos, maar het betekende wel dat zij alleen geen bescherming bood. Vandaag is de NAVO zeker niet nutteloos - integendeel. Maar als onze belangrijkste bondgenoot tegelijk de internationale spanningen doet toenemen door zijn eenzijdig militair optreden (heeft Donald Trump daarover iemand in Europa geconsulteerd?), zal de NAVO alléén onze belangen niet garanderen. Dat zal Europa zelf moeten doen, door zijn diplomatieke en economische instrumenten in te zetten om de wereldpolitiek te stabiliseren.

TOENEMENDE SPANNINGEN

Dat de wereldpolitiek daar nood aan heeft, moge duidelijk zijn, want de spanningen nemen alom toe.

Om te beginnen beval Donald Trump op 7 april een raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, als vergelding voor een klaarblijkelijke chemische aanval door het regime van president Bashar al-Assad. Dat gaat het einde van de oorlog in Syrië niet naderbij brengen. Het kan de diplomatieke onderhandelingen zelfs bemoeilijken, omdat de relaties met Rusland tot een dieptepunt zijn gezakt. Dat heeft voor Europa één voordeel: we hoeven niet meer te vrezen dat Donald Trump snel een akkoord met Russisch president Vladimir Poetin zou sluiten ten koste van de Europese belangen. Donald Trump beseft nu ook dat zijn idee tijdens de kiescampagne om gauw goede maatjes te worden met Vladimir Poetin een illusie was. Maar dit draagt ook het risico op een verdere verslechtering van de betrekkingen met Rusland in zich. Dat bemoeilijkt ook de oplossing van de Oekraïnecrisis, wat dan weer sterk in het nadeel is van Europa.

(..)

 

Sven Biscop
Directeur van het programma ‘Europa in de wereld’ aan het Egmont - Koninklijk
Instituut voor Internationale Betrekkingen in Brussel en docent aan de Universiteit Gent

 

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.05 (mei), pagina 9 tot 13

Trump Donald - NAVO - Europese Unie

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk