(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Donald Trump trekt ten oorlog... tegen vrouwen

redactioneel

mei 2017
2017

Tijdens zijn verkiezingscampagne wekte Donald Trump met zijn vrouwonvriendelijke uitspraken al weerzin en protest op in binnen- en buitenland. Maar eenmaal verkozen ging hij er pas echt hard tegenaan. Op maandagochtend 23 januari 2017, zijn eerste echte werkdag als president van de Verenigde Staten, ondertekende hij - niet toevallig omringd door een sinister gezelschap van grijnzende blanke mannen - een presidentieel memorandum waarmee hij de ‘Mexico City Policy’ opnieuw instelde. Deze maatregel, ook bekend als de ‘Global Gag Rule’, verbiedt het verlenen van overheidssteun aan buitenlandse organisaties die pleiten voor de legalisering van abortus of die zelfs maar informatie durven te geven over abortus.

Donald Trump vond daarmee niets nieuws uit: de Global Gag Rule werd voor het eerst ingevoerd in 1984 onder Ronald Reagan, en werd aangekondigd tijdens de International Conference on Population and Development in Mexico City (vandaar de officiële naam). Bill Clinton schafte de regel kort na zijn aantreden in 1993 weer af, maar George W. Bush voerde hem in 2001 opnieuw in. Enigszins voorspelbaar werd dit weer ongedaan gemaakt door Barack Obama in 2009, om dus in 2017 weer in ere hersteld te worden door Donald Trump. Trump zou echter Trump niet zijn als hij niet nog een stap verder ging dan zijn voorgangers: waar in het verleden de Global Gag Rule enkel sloeg op overheidssteun voor anticonceptieprogramma’s (‘family planning’), breidde Donald Trump dit uit tot alle gezondheidsprogramma’s. Dat betekent dat organisaties die weigeren om zich er formeel toe te verbinden niet over abortus te spreken, voortaan ook geen geld meer zullen krijgen voor hun werking rond pakweg malaria of HIV. De potentiële impact wordt daarmee vergroot van ongeveer 600 miljoen USD steun voor gezinsplanning naar 9,5 miljard USD, het totale VS-ontwikkelingsbudget voor gezondheid.

(..)

Dirk Van Braeckel
Redactielid Samenleving en politiek

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.05 (mei), pagina 1 tot 3

edito - Trump Donald - vrouwen

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk