Artikelen

Laatste nummer

Donald Trump voert een echte kruistocht tegen anticonceptie en abortus, en daarmee tegen het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Wat hoopt Donald Trump, die zelf ooit voorstander was van een liberaal abortusbeleid, eigenlijk te bereiken met zijn oorlog tegen vrouwen? Sampol-redactielid Dirk Van Braeckel zoekt het uit.

Het is ontegensprekelijk zo dat er met Donald Trump een atypische Amerikaanse president is aangetreden. Waar het de Verenigde Staten en de rest van de wereld zal brengen, is vooralsnog onduidelijk. In zijn buitenlands beleid is moeilijk een lijn te trekken; en wellicht zal dat ook zo blijven. Bart Kerremans (KUL) doet toch een poging en kleeft een aantal labels op zijn buitenlands beleid: dat wordt gekenmerkt door unilateralisme, transactionalisme, pragmatisme en impulsiviteit.

Volgens Sven Biscop (Egmont Instituut) lijden de Europeanen aan een ‘Maginavo-complex’. De symptomen: gebrek aan zelfvertrouwen, onvermogen om het bredere plaatje te zien en algemene lethargie. Toch kan Europa een belangrijke stabiliserende rol op het wereldtoneel spelen door zijn diplomatieke en economische macht te gebruiken. Tegelijk moet het een echte Europese defensie creëren. Niet om Donald Trump blij te houden, maar om de eigen strategie te kunnen uitvoeren.

Sinds 2014 lijken de relaties tussen Rusland en het Westen een absoluut dieptepunt bereikt te hebben. De assertieve, openlijk kritische houding ten aanzien van het Westen verontrust velen. Hadden we deze kentering in de internationale positie van Rusland niet moeten zien aankomen, vraagt Lien Verpoest (KUL) zich af. En wat is precies de Poetin-factor in de huidige internationale herpositionering van Rusland?

Door China’s groeiende mondiale aanwezigheid komt Beijing steeds meer in het vizier van jihadistische groeperingen in de Arabische wereld, legt Susanne Kamerling (Clingendael) uit. De eerste Chinese slachtoffers van aanslagen in die regio zijn inmiddels gevallen. Ondanks de nauwe banden van China met overheden in het Midden-Oosten, lijkt het contraterrorismebeleid dat China voorstaat - zowel in eigen land als internationaal - echter nog niet bijster effectief.

Volgens de OESO is het loonaandeel in de belangrijkste economieën de afgelopen 20 jaar stelselmatig gedaald, omdat de lonen niet langer de productiviteit volgen. Dat klinkt niet echt sexy, maar het heeft verregaande gevolgen. Niet enkel voor u en mij maar ook voor de generaties na ons, waarschuwt Lars Vande Keybus (ABVV). De daling van het loonaandeel is onze spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn. Ze waarschuwt ons voor een ongelijkere, instabiele samenleving.

Rudy Coddens (OCMW-voorzitter Gent) en Julien Van Geertsom (POD Maatschappelijke Integratie) zijn erg kritisch voor het voornemen van de Vlaamse regering om de OCMW’s te integreren in de gemeenten. “Het gevolg van deze integratie? Laat me met een parabel antwoorden: ‘De kip vraagt aan het varken te fuseren en een nieuw product op de markt te brengen: spek met eieren’. Het is duidelijk dat niet de sociaal zwakkeren de leveranciers van de eieren zullen zijn.”

Sinds 1 maart 2017 zijn de verstrengde regels om aanspraak te kunnen maken op een sociale woning van minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), van kracht. Er wordt veel verwacht van het nieuw beleid sociaal wonen Vlaanderen, maar Evelien Beeldens (Vlinks) heeft ernstige bedenkingen. De gemiddelde Vlaming, die steeds als eerste wordt uitgesloten bij nieuwe sociale maatregelen, komt namelijk niet meer aan bod voor een sociale woning.

Eind vorig jaar zaten bijna 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), wil zieke werknemers die langdurig afwezig blijven én hun bedrijven responsabiliseren, door te beknibbelen op uitkeringen of bedrijven te beboeten. Maar dat nog meer druk op de ketel zetten perverse effecten heeft, moet de arts in de minister De Block toch weten? We maken de zieken enkel zieker, stelt psychiater Frieda Matthys (VUB).

Het zijn op zijn zachtst gezegd woelige tijden voor de wijkgezondheidscentra. Voor het eerst in de geschiedenis worden ze expliciet geviseerd door besparingsmaatregelen. Daarnaast werd in maart de opening van een nieuw centrum, De Piramide in Menen, geblokkeerd door minister Maggie De Block. Zijn er objectieve redenen voor deze maatregelen? Of gaat het vooral om een ideologische strijd? Volgens Katrien Vervoort (Socialistische Mutualiteiten) spelen ideologische motieven mee.

De fiscale behandeling van bedrijfswagens zorgt ervoor dat het voor een werkgever interessant is om loon uit te keren in wagens en diesel. Dat is al langer niet meer te verantwoorden. De huidige voorstellen van de regering-Michel rond het mobiliteitsbudget gaan voor Jonathan Lambregs (Bond Beter Leefmilieu) onvoldoende ver. Hij legt minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een concreet stappenplan voor om de bedrijfswagenfiscaliteit te ontmantelen.

 

Dirk Van Braeckel -
Donald Trump trekt ten oorlog... tegen vrouwen (edito)

DE MULTIPOLAIRE WERELD
Bart Kerremans - Het profiel van een atypische Amerikaanse president
Sven Biscop - Het Maginavo-complex van de Europese Unie
Lien Verpoest - De Poetin-factor in Rusland
Susanne Kamerling - Xi’s spagaat in het Midden-Oosten

Lars Vande Keybus -
Waarom het loonaandeel belangrijker is dan u dacht

INTERVIEW: Rudy Coddens en Julien Van Geertsom
‘De parabel van de kip en het varken’

PROJECT IN DE KIJKER - Manifest voor moedige mensen

PORTFOLIO - BBRoW - De sociale huisvestingscrisis in Brussel

HET SCHADUWKABINET
Evelien Beeldens - De werven in de sociale huisvesting
Frieda Matthys - Waar is de arts in de minister?
Katrien Vervoort - De blo(c)k aan het been van wijkgezondheidscentra
Jonathan Lambregs - Ontmantel de bedrijfswagenfiscaliteit

UITGELEZEN
Philippe De Coene - 40 jaar OCMW en bijstand (Marjolijn De Wilde, e.a.)
Mil Kooyman - Spelen in zwarte sneeuw (Bruno Vanobbergen)
Bart Martens - Groei of schaarste? (Stijn Decock)
Sacha Dierckx - Il faut tuer TINA (Olivier Bonfond)

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk